Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Frukostseminarium Online - Skapa värden med naturvårdande skötsel

Möjligheterna för att utföra naturvårdande skötselåtgärder i våra skogar är stora, men många känner inte till vilken potential som finns och hur man ska gå tillväga. Dessutom ställer certifieringen också krav på att skogsägare ska utföra skötselåtgärder i de bestånd som är NS-klassade*.

Vanliga frågor man som skogsägare kan ha är:

  • Vilka åtgärder är rätt i just det här NS-beståndet?
  • Hur ska jag gå tillväga?
  • Vilka bidrag kan jag söka och hur mycket kan jag få?
  • Vilka naturvärden gynnar jag genom åtgärderna?

Innehåll:

Line Djupström, Fil. Dr. inom naturvårdsbiologi på Skogforsk, redogör för några övergripande slutsatser om attityder och generella trender kopplat till naturvårdande skötsel.· Vi kommer dessutom göra nedslag hos tre av våra skogsförvaltare ute i landet och lyssna på deras erfarenheter och tips. Robert Karlsson kommer berätta om ett projekt i västra Götaland, Gustav af Wåhlberg går igenom ett exempel från Östergötland och så gör vi ett nedslag uppe i Västerbotten hos förvaltaren David Israelsson.

Vi får följa med Line ut i skogen till vår egen fastighet Bredvik utanför Norrtälje. Där kommer Line redogöra för några grundläggande tips och råd kring naturvårdande skötsel och vilka värden som kan förstärkas och skapas.

* NS är en målklass som står för Naturvård Skötsel.

Så här fungerar det:

Anmäl dig via formuläret nedan. Länk till seminariet kommer att skickas ut till din e-postadress dagen innan seminariet. Anslut till länken vid tiden för seminariet.

Anmälan

onsdag 02 sep

Evenemangs­information

Tid: 2 september 2020 kl. 8:00 - 9:00

Plats: Online
Arrangör: Skogssällskapet
Riktar sig till: Skogsägare
Kostnad: Kostnadsfritt

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.