Rahoituksen hakeminen

Skogssällskapet-säätiö julistaa metsäntutkimuksen ja metsäluonnonhoidon apurahahaun (1,7 miljoonaa euroa) alkaneeksi.

Skogssällskapet on julkisen palvelun säätiö, jonka tehtävänä on edistää metsän- ja luonnonhoitoa. Yksi sen tavoitteiden saavuttamisen välineistä on metsäntutkimuksen ja siihen liittyvien viestintä- ja tiedonjakoaloitteiden rahoittaminen säätiön sääntöjen mukaisesti. Skogssällskapet on yksi Ruotsin suurimmista yksityisistä metsäntutkimuksen rahoittajista, ja se myöntää apurahoja vuosittain. Rahoitusta voivat hakea myös suomalaiset metsäntutkimusta ja siihen liittyvää viestintää tekevät tahot.

Tavoite

Skogssällskapet-säätiö rahoittaa ensisijaisesti käytännön tarpeisiin perustuvaa metsänhoidon ja luonnonhoidon tutkimusta.

Säätiön tavoitteena on metsien hyödyntäminen tavalla, joka kohtelee metsää uusiutuvana luonnonvarana ja varmistaa metsän pitkänaikavälin tuottokyvyn.
Samaan aikaan säätiön tavoitteena on edistää luonnonhoitoa, joka linkittyy metsään ja metsien käyttöön sekä metsien ekologisten, sosiaalisten ja esteettisten arvojen turvaamiseen.

Skogssällskapet edistää tutkimustulosten ja olemassa olevan tiedon hyödyntämistä käytännössä, joten se myöntää apurahoja myös metsän- ja luonnonhoitoon liittyviin viestintä- ja tiedonjakohankkeisiin.

Rahoitusta voidaan myöntää myös muuhun luonnonhoitoon kuin tutkimukseen, jos hankkeet liittyvät säätiön tulkintaan luonnonhoidon käsitteestä.

Hakemus

Rahoituksen haku tapahtuu kahdessa vaiheessa.
Lisätietoja hakemisesta löytyy Skogssällskapet-säätiön rahoitusoppaasta (englanniksi) Pdf, 820.7 kB, avautuu uuteen ikkunaan..

Kuka voi hakea rahoitusta Skogssällskapet-säätiöltä?

Kaikki yliopistoihin, korkeakouluihin, tutkimuslaitoksiin ja oppilaitoksiin Suomessa ja Ruotsissa kuuluvat voivat hakea rahoitusta Skogssällskapet-säätiöltä. Kansalaisjärjestöt voivat hakea rahoitusta, jos kyseinen hanke toteutetaan tieteellisin menetelmin tai hanke edistää jollakin muulla tavalla säätiön tavoitteita luonnonhoidossa. Voittoa tavoittelevat organisaatiot ja muut julkisen sektorin toimijat kuin yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset eivät voi hakea rahoitusta Skogssällskapet-säätiöltä.

Tänä vuonna painoarvoa rahoituksen myöntämisessä annetaan erityisesti hankkeille, joissa tehdään yhteistyötä eri yliopistojen / korkeakoulujen / tutkimuslaitosten ja maiden (Suomi ja Ruotsi) välillä.

Haun aikataulu

Skriv tabellbeskrivning här


Kutsu

Hakemuksen määräpäivä

Päätös

Vaihe 1

1.9.2023

16.10.2023

marraskuu 2023

Vaihe 2

1.12.2023

15.1.2024

maaliskuu 2024

Jos sinulla on kysymyksiä, olethan yhteydessä (Skogssällskapet-säätiö):

Odotamme hakemustasi!

Katso webinaarimme Skogssällskapetin apurahahausta 2021: