Gå till innehåll
Avslutat projekt

Metyljasmonat – ett smart alternativ för att skydda plantor mot snytbaggar

Snytbaggen (Hylobius abietis) utgör det allvarligaste hotet mot lyckade föryngringar av barrträdsplantor. Skadorna orsakas av att de äter av barken på de plantor som planterats efter avverkning av barrskog. Mycket talar för att man bör inrikta skadebekämpande åtgärder mot att styra bort födognaget från plantorna och öka plantornas tolerans mot angrepp snarare än att försöka minska snytbaggepopulationen.

Projektbild

Barrträd har behövt försvara sig mot angrepp av insekter under miljontals år och de har utvecklat ett intrikat system för att lyckas med det. När en snytbagge börjar gnaga på en planta initieras ett lokalt kådflöde vilket kan stoppa snytbaggen från att fortsätta gnaga på den fläcken. Idag används antingen insekticider eller relativt dyra mekaniska skydd för att förhindra att snytbaggar dödar nyplanterade barrträdsplantor. En alternativ metod är att trigga plantornas eget försvar genom att bespruta dem med metyljasmonat. Att med hjälp av syntetiskt framställda signalsubstanser trigga växters inducerade försvar mot angrepp av insekter och svampar är ett välstuderat område inom jordbruket och där görs detta redan i kommersiell skala. Inom skogsbruket har man inte kommit lika långt men det är ett snabbt växande forskningsområde som anses ha stor potential att bli ett miljövänligt alternativ för att minska angrepp av insekter och svampar.

Projektets huvudmål är vetenskapligt utvärdera och utveckla möjligheterna att behandla tall och granplantor med metyljasmonat för att stärka deras försvar mot snytbaggar. Detta koncept har potential att bli en effektiv, giftfri och kostnadseffektiv metod att skydda plantor.

Ämne: Skador på skog
Startår: 2013

Dela

Niklas Björklund

Forskare
Organisation
Sveriges lantbruksuniversitet
Telefon
018-672879
E-postadress
niklas.bjorklund@slu.se
Webb
https://www.slu.se/cv/niklas-bjorklund/

Skogsskadeproblematik kopplat till insekter

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

0771 - 22 00 44

Skogssällskapets huvudkontor:
Besök: Kilsgatan 4
Postadress:
Box 11374
404 28 Göteborg

Hitta ditt lokala kontor under Kontakt

I sociala medier

Skogssällskapet på Instagram
Skogssällskapet på Facebook

Skogssällskapet förvaltar cirka 500 000 hektar skog tillsammans med stora och små skogsägare i Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Finland. Tjänsteutbudet inbegriper skogsbruk och tjänster inom ekonomi och fastighetsfrågor. Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912 och vars syfte är att verka för skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet delar årligen ut cirka 15 miljoner kronor till forskning och utveckling.