Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Pågående

  Varför upphör utbrott av granbarkborre?

  Syftet med projektet är att klargöra vilka som är de viktigaste processerna som gör att utbrott av granbarkborre upphör. En ökad förståelse av detta kan ge möjlighet till effektivare motåtgärder och till bättre riskbedömningar för framtida skador.

  Forskare
  Martin Schroeder
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2021
 • Pågående

  Mer förädlad björk!

  I projektet etableras ett försök med förädlad björk. Försöket blir ett sätt att visualisera skillnaden mellan förädlad och oförädlad björk, och ska även ge en jämförelse med förädlad gran.

  Forskare
  Mateusz Liziniewicz
  Ämne
  Skogsträdsförädling
  Startår
  2021
 • Pågående

  Naturvårdande skötsel i ädellöv­skog – en bildguide

  I projektet produceras en bildguide om naturvårdande skötsel i ädellövskogar, och andra skogar med inslag av ädellövträd.

  Forskare
  Jörg Brunet
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2021