Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Pågående

  Hur skapa funk­tionella kant­zoner vid gallring?

  I projektet testas hur olika typer av gallring i grandominerad strandnära skog påverkar mark- och buskvegetationen samt trädskiktet. Syftet med gallringen är att på sikt skapa mer funktionella kantzoner med en högre andel lövträd.

  Forskare
  Eva Ring
  Ämne
  Mark & vatten
  Startår
  2021
 • Pågående

  Skötselregimers påverkan på tallskog­ens naturvärden och den nationella åtgärds­arten raggbock

  Raggbockens larver lever i lågor av gamla, grova tallar, vilket gör arten till en god indikator för gammel­skogsliknande tallmiljöer. I projektet studeras populationer av raggbock på olika platser i landet. Det ger kunskap om vilka habitat som är mest värdefulla för artens fortlevnad, och vilka skötsel­metoder och åtgärder som bäst skapar rätt miljöer för deras larver.

  Forskare
  Mattias Larsson
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2021
 • Pågående

  Varför upphör utbrott av granbarkborre?

  Syftet med projektet är att klargöra vilka som är de viktigaste processerna som gör att utbrott av granbarkborre upphör. En ökad förståelse av detta kan ge möjlighet till effektivare motåtgärder och till bättre riskbedömningar för framtida skador.

  Forskare
  Martin Schroeder
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2021