Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Pågående

  Skogens kol – informations­projektet

  Med modern berättarteknik vill projektet beskriva kolets kretslopp och skogens koldynamik. Den ’Story Map’ som produceras i projektet kommer att finns fritt tillgänglig som underlag för diskussioner med allmänhet och beslutsfattare.

  Forskare
  Lars Högbom
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2021
 • Pågående

  Granens försvar och tillväxt efter torka

  I projektet mäts tillväxt och försvars­förmåga hos gran tre år efter kraftig torka. Resultaten från projektet kommer till nytta i arbetet med den framtida granförädlingen liksom i bestånds­föryngring.

  Forskare
  Petter Öhrn
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2021
 • Avslutat

  Brand för viltbete och biodiversitet? Långsiktiga ekologiska effekter av storskalig skogsbrand

  Brand och bete är två signifikanta och ofta samverkande processer i boreal skog, men som sällan studerats tillsammans i Skandinavien. Målet med projektet är att kvantifiera skogsbrandens långsiktiga nytta som habitat för brandgynnade insekter och potential som foderproducerande mark för älg och andra växtätare.

  Forskare
  Therese Löfroth
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2017