Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Pågående

  Hyggesfritt skogsbruk – här kan det funka

  I projektet ska man identifiera vilka klimat- och markfaktorer som är lämpliga för att kunna bedriva hyggesfritt skogsbruk med acceptabel skogsproduktion och ett virkesuttag som är långsiktigt hållbart. Resultatet presenteras som kartor över arealer där det finns goda förutsättningar för hyggesfritt skogsbruk.

  Forskare
  Sima Mohtashami
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2023
 • Pågående

  Mikrobiell medicin från granskogen för bekämpning av gråmögel i plantskolor

  Gråmögel är ett stort problem i plantskolor. Idag sker bekämpningen med kemiska preparat som på längre sikt ska fasas ut. Nytto-jästsvampen Aureobasidium pullulans finns naturligt på skogens granar och har potential att bekämpa gråmögel. I projektet undersöker forskarna mekanismerna bakom nyttosvampens biologiska bekämpning och vilka enskilda jästsvamplinjer som är mest effektiva.

  Forskare
  Johan Stenberg
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2023
 • Avslutat

  Habitat banking i Sverige – möjligheter och utmaningar med en ny marknad

  Samhällets tillväxt tär på naturens kapital. Påverkan på naturen från utsläpp till luft, mark och vatten får stor uppmärksamhet. Dessutom omvandlas naturmark i allt större grad till hårdgjorda ytor. Ekologisk kompensation är ett sätt att stoppa förlusterna av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

  Forskare
  Anders Enetjärn
  Ämne
  Ekologi
  Startår
  2014