Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Avslutat

  Kiselupptag från aska i skogsträd­plantor – kan ge positiva effekter på skogsträd vid askåterföring

  Kisel är ett viktigt ämne för trädplantor, som bland annat ökar motståndet mot snytbaggeangrepp och torka. Andelen växttillgängligt kisel i jorden är mycket lågt, och kisel förs bort från skogsmarken när biomassa tas ut vid skogs­avverkning. I projektet undersöks hur askåterföring kan användas som ett sätt att öka kiselupptaget hos tall- och granplantor.

  Forskare
  Maria Greger
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2021
 • Avslutat

  Skogens kol – informations­projektet

  Med modern berättarteknik vill projektet beskriva kolets kretslopp och skogens koldynamik. Den ’Story Map’ som produceras i projektet kommer att finns fritt tillgänglig som underlag för diskussioner med allmänhet och beslutsfattare.

  Forskare
  Lars Högbom
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2021
 • Avslutat

  Öka kunskapen om allemansrätten i skogen hos svenska skolelever

  Svenska Turistföreningens material Allemansrättsskolan har redan nått ut till cirka 200 000 barn, med 8000 utskickade kit. Genom projektet ges anslag för att ytterligare 4000 kit ska kunna distribueras till skolor, samt till STF:s lokalavdelningar och boenden runt om i Sverige.

  Forskare
  Anna Heimersson
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2022