Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Pågående

  Skogen i ett nytt klimat – en arena för kunskaps­kommunikation om klimatanpassat hållbart skogsbruk

  I projektet vill man, med innovativa ansatser, vidareutveckla kommunikationen om klimatanpassad skogsskötsel till användare och aktörer ute i skogslandskapet.

  Forskare
  Annika Nordin
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2020
 • Avslutat

  Ajourhållning av skogliga laser­skattningar med skördardata

  Syftet med projektet är att förbättra dataförsörjningen till skogsbruket genom att utnyttja de nya möjligheter med skördardata som insamlas kontinuerligt. Tillsammans med äldre fjärranalysskattningar kan aktuella skogliga data produceras. Det möjliggör en ajourhållning av skogliga register till en låg kostnad för skogsbruket.

  Forskare
  Erik Willén
  Ämne
  Planering
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Kompletterande urval av vitala askar

  Den svenska asken ingår i kategorin ”starkt hotade arter” i den s.k. rödlistan. Projektet är en del i ett större arbete för att skapa motståndskraftiga populationer av askar. I projektet kompletteras det redan befintliga urvalet av vitala askar med fler exemplar, för att öka möjligheterna att rädda asken som skogs- och parkträd.

  Forskare
  Mateusz Liziniewicz, …
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2019