Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Avslutat

  Effekt av 'sök och plock vinter' på granbarkborren och dess fiender under bark

  I projektet mäter forskarna vilken effekt metoden "sök och plock" har. Bekämpningsmetoden används framförallt under vintern, och forskarna kommer att undersöka hur sök och plock som metod påverkar granbarkborren och dess fiender.

  Forskare
  Jan Weslien
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2020
 • Avslutat

  Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS)

  Programmets syfte är att i nära samarbete med olika intressenter utveckla och sprida kunskap i skogsskötsel­ämnet samt att utbilda en ny generation skogsskötsel­forskare med kunskap om praktisk skogsskötsel och en förståelse för växtfysiologiska och ekologiska processer.

  Forskare
  Urban Nilsson
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Nya skogskartor med trädslags­information från tidsserier av satellitdata

  Projektet ska utveckla och utvärdera metoder för att bestämma trädslag från tidsserier av satellitbilder och SAR data. 

  Forskare
  Eva Lindberg
  Ämne
  Teknik
  Startår
  2019