Avslutat projekt

Arboretum Norr sprider kunskap om våra träd

Projektet syftar till att upprätta och tillgängliggöra en modern databas över arboretumets trädsamlingar med utvecklad information om enskilda arter. Databasen kommer att vara en del i en ny och modern webbplats såväl som telefon-app, med interaktiva kartor över arboretumets trädsamlingar och information om de olika träden.

Grangren

Arboretum Norr är en icke vinstdrivande, allmännyttig stiftelse vars syfte är att testa och insamla kunskap om odlingsvärda träd och buskar och att förmedla dessa kunskaper både till parkförvaltare och beslutsfattare, såväl som till studenter och en intresserad allmänhet.

Projektet syftar till riktade informations- och utbildningssatsningar från Arboretum Norr i Umeå. Genom att upprätta en databas över arboretumets trädsamlingar och koppla denna till en ny och modern webbplats såväl som telefon-app, vill Arboretum Norr nå ut med resultaten om de första 30 årens odlingsframgångar och misslyckanden, såväl som annan kunskap om skog, träd och buskar, till studenter och andra besökare såväl som till kommuner och andra institutioner/företag som planerar offentliga trädplanteringar. Med en enkel knapptryckning kommer besökaren i förlängningen att kunna klicka sig vidare till information om arboretumets alla arter.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2013

Johnny Schimmel

Skoglig doktor

Föreståndare på Arboretum Norr

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.