Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Avslutat projekt

Ajourhållning av Skogsskötselserien – en lärobok i skogsskötsel fritt tillgänglig på nätet

Arbetet involverar redaktörens arbete med att ange var i kapitlen omarbet­ningar och tillägg behövs, författarnas egna kompletteringar och skrivarbete, eventuella kompletteringar av illustrationer, layout, korrekturgranskning samt publicering.

Skärmklipp från Skogsstyrelsens skogskötselserie

Skogsskötselserien är en webb-tjänst där skogsskötselkunskap för svenska förhållanden finns sammanfattad. Serien omfattar totalt ca 1600 sidor fördelade på 20 kapitel, varav det första publicerades 2006. Serien finns på adressen www.skogsstyrelsen.se/skogsskotselserien och används av skogstjänstemän, skogsägare och vid universitetsundervisning. Publicering på nätet medger kontinuerlig ajourhållning av innehållet.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2012

Clas Fries

Skogsskötselspecialist och redaktör för Skogsskötselserien

Skogsskötselserien

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.