Gå till innehåll
Avslutat projekt

Ajourhållning av Skogsskötselserien – en lärobok i skogsskötsel fritt tillgänglig på nätet

Arbetet involverar redaktörens arbete med att ange var i kapitlen omarbet­ningar och tillägg behövs, författarnas egna kompletteringar och skrivarbete, eventuella kompletteringar av illustrationer, layout, korrekturgranskning samt publicering.

Skärmklipp från Skogsstyrelsens skogskötselserie

Skogsskötselserien är en webb-tjänst där skogsskötselkunskap för svenska förhållanden finns sammanfattad. Serien omfattar totalt ca 1600 sidor fördelade på 20 kapitel, varav det första publicerades 2006. Serien finns på adressen www.skogsstyrelsen.se/skogsskotselserien och används av skogstjänstemän, skogsägare och vid universitetsundervisning. Publicering på nätet medger kontinuerlig ajourhållning av innehållet.

Ämne: Kunskap & kommunikation
Startår: 2012

Dela

Clas Fries

Skogsskötselspecialist och redaktör för Skogsskötselserien

Skogsskötselserien

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.