Avslutat projekt

Ajourhållning av Skogsskötselserien

Skogsskötselserien är en lärobok i skogsskötsel som i nuläget omfattar 20 kapitel och omkring 1750 sidor som är fritt tillgänglig på nätet. Hittills har 15 kapitel reviderats till andraupplagor och av de återstående kapitlen är målet att ytterligare två nu ska revideras för att hållas aktuella och tillförlitliga.

Projektbild

Projektets syfte är att Skogsskötselserien ska uppfattas som en aktuell och ämnesmässigt fördjupad kunskapssammanställning i skogsskötsel så att omfattningen av dess användning minst bibehålls.

I projektet ska revision av första upplagorna av de hittills publicerade 20 kapitlen i Skogsskötsel­serien slutföras. Till och med oktober 2016 har 15 kapitel reviderats till andraupplagor. Av de återstående kapitlen ska två revideras.

Vid revisionerna utgår författarna, som i huvudsak utgörs av forskare vid SLU och Skogforsk, från förstaupplagorna och instruktioner för ändringar och tillägg av redaktören.

Tillsammans med författarnas egna uppfattningar om vad som ska uppdateras, bland annat nya forskningsrön, utformas ett manuskript som genomarbetas redaktionellt och layoutas av grafiker inför publicering på Skogsstyrelsens webbplats.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2015

Clas Fries

Skogsskötselspecialist och redaktör för Skogsskötselserien

Skogsskötselserien

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.