Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Pågående projekt

Kommunikationsplattformen Skogen i Skolan och SkogsSverige

Syftet är att öka kunskapen om och nå en positiv attityd till skogen, skogsbruket och skogsindustrin hos sektorns viktiga målgrupper och för allmänheten.

Projektbild

Kommunikationsplattformen är skogssektorns gemensamma satsning på kunskaps­spridning genom verksamheten Skogen i Skolan och SkogsSverige på internet.

Skogen i Skolan, som ingår i plattformen, är en unik och viktig verksamhet som i över 40 år har arbetat för att öka intresset för och kunskaperna om skogen och många av dess värden samt bidra till att fler ungdomar söker sig till en utbildning och yrkesbana inom skogs­sektorn. Skogen i Skolan erbjuder skolan utökade möjligheter till verklighetsstudier av skogen och skogsindustrin och är ett nationellt samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter, där Skogsällskapet under många år varit en av finansiärerna.

Skogen i Skolans regioner är självstyrande med egna styrgrupper och finansiering. Kommu­nikationsplattformens uppdrag är att samordna och stötta Skogen i Skolans tio regioner som täcker hela Sverige, både praktiskt och digitalt. Vårt uppdrag är även att tillhandahålla och utveckla läromedel samt vara drivande i att Skogen i Skolan utvecklar nya koncept, läromedel och aktiviteter riktade till elever inom framför allt grundskolan. På skolans villkor når skogs­sektorn årligen genom Skogen i Skolan tusentals elever och deras lärare samt har drygt 1000 skolskogar och ansenliga andra skogliga resurser till förfogande för undervisningen.

SkogsSverige är främst en webbportal som sprider skoglig kunskap till en bred allmänhet och inom skogssektorn. För den intresserade finns omfattande fakta om skog, möjligheter att fråga ett nittiotal forskare och andra skogsexperter, botanisera bland 6 500 svar och ta del av skogliga nyhetsflöden.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2012

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.