Avslutat projekt

Tall – en bok om biologisk mångfald

Boken ”Tall – en tallrik biologisk mångfald”, av Bengt Ehnström och Martin Holmer, är den fjärde delen i serien om trädens biologiska mångfald.

Projektbild

Omslag på alla utgivna böcker i serien.

Många av våra trädslag är knutna till en mängd olika organismer, mer eller mindre specifikt beroende av särskilda trädslag. Denna biologiska mångfald kan för en del träd vara oerhört rik och alla biologiskt intresserade känner exempelvis till den gamla ekens roll som hem åt åtskilliga organismer. Inom ramen för ett samarbetsprojekt så har CBM tillsammans med Naturskydds­föreningen och Världsnaturfonden WWF tidigare givit ut böcker om den biodiversitet som är knuten till sälgen, aspen och björken, och nu har då turen kommit till tallen. Gemensamt för dessa träd är att de har en rik biodiversitet knuten till sig, men de är också mycket utsatta av hur vi väljer att förvalta våra skogar.

Läsarens ciceron i böckerna är främst skogsentomologen Bengt Ehnström som tillsammans med konstnären Martin Holmer i ord och bild målar upp den livsmiljö som dessa träd utgör under hela sin succession från planta till murknande låga och naturligtvis den biologiska ensemble som kommer i fråga.

Liksom de tidigare böckerna i serien så delas trädets biologiska mångfald upp i olika ålderskategorier – från den lilla plantan över till den fullvuxna tallen och sedan successivt mot den döda fallna tallen. För varje kategori skildras den mångfald som är knuten till just denna ålder. Karaktärsarterna och livsmiljöerna skildras i Holmers målningar. Avsikten är således att ge ut en rikt illustrerad bok om tallen serien över biodiversitetsrika trädslag. Boken gavs ut under hösten 2017 och säljs idag via bokhandel och direktkontakt med någon av projektägarna.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2017

Håkan Tunón

Forskningsledare

Innehar har ett särskilt ämnesansvar vid Centrum för biologisk mångfald (CBM) för frågor rörande traditionell kunskap och etnobiologi.

Bengt Ehnström

Martin Holmer

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.