Avslutat projekt

Plantval Optimal. Bättre klimatan­passning av plant­material – från det globala till det lokala

I projektet tas variabler som påverkar skoglig tillväxt fram, baserade på högupplösta topografiska data. Målet är att modellera och fånga variationen för användning i Skogforsks tjänst Plantval.

Plantering. Foto: Thomas Adolfsén

Foto: Thomas Adolfsén

Att öka den skogliga produktionen är en viktig pusselbit för att kunna motverka klimatförändringen och skapa förutsättningar för en hållbar biobaserad ekonomi. Ett av de bästa och mest effektiva sätten att göra det är att använda förädlade plantor i föryngringen. Förädlade plantor kan ge en ökad produktion på upp till 25 % och de är testade och anpassade för att kunna klara ett framtida klimat. Denna vinst kan uppnås utan klimatbelastande insatser som t.ex. gödsling, endast genom att välja bästa möjliga plantor och använda dem på rätt plats.

För att kunna göra det har Skogforsk utvecklat webbtjänsten Plantval som redovisar tillgängliga plantmaterials prestation och rangordnar dem efter beräknad arealproduktion över en omloppstid samt vidareutvecklat en plattform för att optimera användningen av olika plantmaterial över ett större skogsinnehav (Plantval Optimal). För några år sedan uppdaterades Plantvals modeller för att kunna ge bättre rekommendationer i ett framtida klimat, vilket innebar att nya rutnätsbaserade klimatdata introducerades i systemet. Även om de nya rutorna, som har en storlek på 4x4 km, innebar en ökad rumslig upplösning och bättre modeller så finns det naturligtvis en betydande variation i tillväxtförutsättningar mellan olika planteringstrakter inom en sådan ruta.

I takt med att markmodeller utvecklats från laserskanningar och fått högre upplösning samt ökad tillgänglighet, har möjligheterna att kunna fånga och beskriva denna variation förbättrats de senaste åren. I det här projektet vill vi därför försöka ta fram variabler/index som påverkar skoglig tillväxt baserade på högupplösta topografiska data och se om vi kan modellera och fånga variationen inom rutorna i Plantvals modeller. Om vi kan förbättra Plantvals rekommendationer kommer vi också att skapa förutsättningar för en framtida skog som har högre tillväxt och är bättre anpassad för både det globala och lokala klimatet.

Ämne: Planering
Startår: 2019

Mats Berlin

Teknologie Dr

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.