Avslutat projekt

Nya skogskartor med trädslags­information från tidsserier av satellitdata

Projektet ska utveckla och utvärdera metoder för att bestämma trädslag från tidsserier av satellitbilder och SAR data. 

Skogskartor med trädslagsinformation

Kartor med skoglig information behövs för många ändamål, t.ex. skogsbruksplanering för fastigheter, planering av avsättningar och reservat, samt statistik och uppföljning av skogstillståndet lokalt och regionalt. Idag finns kartor som visar stamvolym, medelhöjd mm med stor noggrannhet för hela Sverige fritt tillgängliga (Skogliga grunddata). Trädslag är en annan viktig skoglig variabel men det saknas metoder för att bestämma trädslag för stora områden med tillräcklig noggrannhet för många tillämpningar och användare.

Kartorna inom Skogliga grunddata är skapade med hjälp av data från flygburen laserskanning (ALS) som ger information om skogens höjd och täthet men inte trädslag. Fjärranalysdata som ger färginformation har större potential för att bestämma trädslag. Satellitbilder med band i olika våglängder (dvs. färger) har använts för att bestämma trädslag med varierande noggrannhet. För att förbättra noggrannheten är en möjlighet att kombinera satellitdata från olika datum för att utnyttja skillnader i fenologi (dvs. årstidsberoende) mellan olika trädslag. Sedan 2015 finns Sentinel-2 satelliterna som ger bilder med medelhög upplösning med täta mellanrum. Sentinel-1 satelliterna som finns sedan 2014 bygger på synthetic aperture radar (SAR), dvs. en aktiv radarsensor med en bestämd våglängd som kan användas för att skapa två- eller tredimensionella bilder av objekt.

Detta projekt ska utveckla och utvärdera metoder för att bestämma trädslag från tidsserier av satellitbilder och SAR data. Den slutliga metodologin ska bygga på satellitdata, som finns tillgängliga för stora områden, tränade med data från multispektral ALS, som har visat sig innehålla information om trädslag. Data från multispektral ALS ska i sin tur tränas med fältdata från provytor med positionsmätta träd. Tanken med detta är att laserdata kommer att täcka in en större variation av trädslagsblandning än vad som är möjligt att göra med fältmätningar, vilket är en begränsning för trädslagsklassning.

Ämne: Teknik
Startår: 2019

Eva Lindberg

Doktor

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.