Pågående projekt

Skogen i ett nytt klimat – en arena för kunskaps­kommunikation om klimatanpassat hållbart skogsbruk

I projektet vill man, med innovativa ansatser, vidareutveckla kommunikationen om klimatanpassad skogsskötsel till användare och aktörer ute i skogslandskapet.

Projektbild Skogen i ett nytt klimat

Foto: Sverker Johansson

De pågående klimatförändringarna utmanar just nu skogsbruket. Kraftiga stormar, torrsomrar och plötsliga skyfall förutses bli vanligare. I spåren följer tillväxtstressad skog och mer frekventa angrepp av skadegörare. Inom både akademi och praktik talar man om att skogsbruket behöver klimatanpassas. Med hjälp av skogsskötsel kan skogen klimatanpassas och forskning inom området producerar just nu nya och intressanta resultat som behöver kommuniceras till användare och aktörer ute i skogslandskapet. Vårt projekt handlar om att med innovativa ansatser både vidareutveckla och ytterligare strukturera befintlig kommunikation mellan vetenskap och praktik om skogsskötsel för både produktions- och miljömål. Projektet har nationellt fokus, men ambitionen är att efterhand koppla samman projektet med andra skogsländers kunskapsspridning om klimatsmart skogsskötsel i ett större europeiskt nätverk, som parallellt håller på att etableras för detta syfte.

Projektet bygger på att en utförare inom kommunikation nära samarbetar med skogsforskare från SLU, Umeå universitet och Skogforsk via SLU plattformen Future Forests. Projektets ambition är att ha en flexibel och dynamisk ansats till de ämnen man väljer att kommunicera kring. Projektet är därför organiserat i cykler för att förkorta tiden mellan att ett ämne väljs ut för kommunikation till dess att kommunikationen sker.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2020

Annika Nordin

Professor

Programansvarig Future Forest

  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
  • Telefon 090-7868229
  • Epostadress annika.nordin@slu.se

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.