Pågående projekt

Tree cavities as indicators of nature conservation values in forest management

Hålträd. Foto: Johanna Lakka

Foto: Johanna Lakka

Trädhål, och särskilt fågelgjorda hål i träd, är ett mikrohabitat som är viktigt för den biologiska mångfalden. I projektet kartläggs var trädhål förekommer, vilka arter som skapar och underhåller dem och hur olika typer av skogsskötsel påverkar förekomsten.

Ett intensivt skogsbruk har lett till att den biologiska mångfalden är hotad i våra skogsekosystem. Våra försök att bevara den biologiska mångfalden försvåras av bristen på lätt mätbara indikatorer för biologisk mångfald. Indikatorer som kan användas för att identifiera områden som är viktiga för den biologiska mångfalden men också för att öka vår förståelse om hur olika typer av skogsbruksmetoder påverkar skogskaraktärer viktiga för mångfalden.

Olika typer av småskaliga strukturella komponenter - mikrohabitat – har visat sig var viktiga för den biologiska mångfalden och kan därför vara lämpliga indikatorer. Bland mikrohabitater är trädhål och särskilt fågelgjorda hål i träd de mest lovande eftersom de har ett stort inflytande på mångfald och numerär av arter, inte bara av hålhäckande fåglar utan också en mängd olika skogsboende taxa, t.ex. däggdjur, ryggradslösa djur och svampar. Trädhål har fördelen att de är lätta att hitta och övervaka av skogsägare och skogsförvaltare och fåglar är en viktig del av den biologiska mångfalden och av generellt intresse för allmänheten i de nordiska länderna.

Skogsförvaltningens inflytande på håldynamiken är emellertid till stor del outforskad, trots att trädhål är viktiga och potentiellt kan användas som indikator på tillståndet för biologisk mångfald.

Följande frågor behandlas i detta projekt:

  • Var förekommer trädhål i ett skogslandskap; vilka arter skapar och underhåller dem; vilka processer påverkar deras dynamik?
  • Hur förändras trädhåls tillgänglighet under olika typer av skogsförvaltning?
  • Vilka är de ekologiskt motiverade rekommendationerna för att upprätthålla förekomst och mångfald av trädhål i skogsbrukslandskap?

För att svara på dessa frågor kommer vi att använda data som samlats in över 30 år från ett landskap som inkluderar allt från naturliga till brukade skogar i södra Finland. Data inkluderar årliga undersökningar av trädhål och hålhäckande fåglar från ett landskap som täcker 170 km2.

Ämne: Natur- och kulturvård
Startår: 2021

Jari Kouki

Professor
  • Organisation University of Eastern Finland, School of Forest Sciences
  • Telefon +358505385373
  • Epostadress jari.kouki@uef.fi

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.