Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Anslagskategorier

Ljus som silas genom grenar

Stiftelsen Skogssällskapets utlysning är indelad i två kategorier. På den här sidan kan du läsa om dem – mer information finns i anslagshand­boken.

Forskning och kunskapsutveckling

Stiftelsen Skogssällskapet finansierar i första hand behovsmotiverad forskning och kun­skaps­­utveckling genom projekt om skogshushållning och naturvård.

Syntesforskning och kunskapsutveckling är viktiga redskap för att göra forskningsresultat tillgängliga och nyttoskapande för avnämarna och Skogssällskapet ser därför positivt på den typen av projekt. Syntesarbeten kan definieras på minst två sätt; antingen som förädling av redan framtaget material eller som tvärvetenskapligt arbete som resulterar i synteser anpassade för tillämpning.

Postdok-bidrag

Inom kategorin för forskning och kunskapsutveckling utlyser Stiftelsen Skogssällskapet ett postdoktoralt bidrag, s.k. postdok-bidrag. Syftet med postdok-bidraget är att ge disputerade forskare möjlighet att, i nära anslutning till doktorsexamen, fortsätta sin forskarkarriär. Nivån för postdok-bidrag ligger på upp till 1 miljon kr per år inklusive OH-kostnader. Bidraget ges upp till två år och är avsett att täcka en heltidslön.

I 2018-års utlysning ges bidraget till sökande inom området ”Hållbart och klimatanpassat skogsbruk”.

Kommunikation och naturvägledning

För att sprida forskningsresultat och befintlig kunskap behövs kommunikation som är anpassad för olika målgrupper. Syftet med att finansiera denna typ av projekt är att forskningsresultat och kunskap ska nå fram till, och komma till nytta för, avnämarna och att främja allmänhetens kunskap om och vistelse i skog och mark. För att främja bredare gruppers kännedom om och intresse för skog, och för att uppmuntra fler till vistelse i skog och mark, välkomnas även projekt inom naturvägledning.

Allmänt om ansökan om anslag

Ansökan om medel till ovanstående anslagskategorier sker i två steg; steg 1 och steg 2. Mer information om anslagskategorierna och närmare ansökningsinstruktioner finns i Anslags­handboken.

Projekt som tidigare beviljats anslag från Stiftelsen Skogssällskapet finns under Beviljade projekt. Du kan läsa mer om respektive projekt under Alla projekt.