Gå till innehåll

Tjädern

 • Sköta och uppleva

  Tjäderbiotopsområde på Södra berget i Sundsvall

  På Södra berget i Sundsvall, bara tre kilometer från stadens kärna, ligger ett tjäderspelsområde på kommunens mark. Här har Skogssällskapet i mer än 50 år förvaltat skogen med inriktning mot rekreationsskog.

 • Äga och planera

  Tjädern – en flexibel fågel

  Under hösten 2017 kommer ett flertal domar med bäring på artskyddsförordningen och tjädern. Och domar behövs – för hittills trevar såväl samhälle som myndigheter i hur den ska tillämpas. Men vad behöver en tjäder egentligen? Enligt Eric Ringaby, viltmästare, är det en högst flexibel fågel.

 • Äga och planera

  Många perspektiv på tjäderhänsyn och artskydds­förordningen på Skogssällskapets exkursion 

  Regnet strilar ner mellan höga trädtoppar. Det är grått och mulet i skogen utanför Lerum, öster om Göteborg. Trots det har närmare 70 personer samlats ute i regnet, för orsaken till samlingen engagerar: Tjädern och artskyddsförordningen. Vilken anpassning i skogsbruket krävs för att ta hänsyn till tjädern? Och vad kostar det för markägaren?

 • Äga och planera

  Artskyddsförordningen i praktiken – tre olika perspektiv på tjäderanpassad avverkning

  En avverkning uppdelad i tre områden, med tre olika perspektiv representerade. Alla med hänsyn till tjädern på Skogssällskapets mark utanför Lerum. Ett område planerat av naturvårds­organisationer, ett av Skogsstyrelsen och ett av Skogssällskapet. Här blir artskyddsförordningen omsatt i praktiken, och beräknad i kronor och ören.

 • Äga och planera

  Mölndal satsar på samråd om tätortsnära skog

  Tätortsnära skogsbruk kräver stor hänsyn, omfattande planering och flera olika skötselmetoder. I Mölndals kommun har man skapat en brett sammansatt referensgrupp för att förankra kommunens skogsbruks­åtgärder.

 • Äga och planera

  Diskussionen om tjädern fortsätter

  Debatt En sen vår och en kylig och blöt försommar gjorde 2015 till ett dåligt år för tjäderkycklingarna. Där råder samsyn om man frågar Göran Rönning, Svenska Tjäderkommittén och Anders Wirdheim, informationsansvarig hos Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. I frågan om hur hotad tjädern är i det svenska skogslandskapet går åsikterna däremot isär.

 • Politik och samhälle

  Forskarna eniga: Tjädern är inte hotad

  Tjädern har klarat sig väl i Sverige under de senaste årtiondena. Det visar Svensk Fågeltaxerings senaste resultat. Vi ser att tjädern trivs i skogar som är från 40 år och äldre, säger fågelforskaren Martin Green.

 • Politik och samhälle

  Tjäderkommittén: Självklart är tjädern hotad!

  – Tjäderpopulationen fortsätter att minska i Sverige. Det vi ser i dag är bara en rest av tidigare skogshönsstammar. Det säger Göran Rönning, ordförande för Tjäderkommittén/Tjäderobservatörerna.

 • Politik och samhälle

  Naturvårdsverket: Tjädern väcker starka känslor

  Maria Hörnell Willebrand är nytillträdd chef för enheten för viltanalys på Naturvårdsverket. Hennes åsikt om hur tjädern klarar sig i de svenska skogarna är klar: Många vill rädda tjädern. Men det behövs inte. Arten är inte hotad.

 • Äga och planera

  Tjäder och vindkraft

  I skogsområdet på Galtryggen nordost om Karlstad har planeringen av en vindkraftspark stött på patrull.

 • 1
 • 2