Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Fastighetsförädling

#Fastighetsförädling

Skogen är mer än en samling träd. På en skogsfastighet finns mängder av möjligheter till förädling – beroende på vad skogsägaren har för mål med sin fastighet.

Våtmarker, jakt, fiske, naturturism, tomtexploatering, vindkraft och annan arrendering är några exempel på hur marken kan förädlas för att öka de ekologiska, ekonomiska eller sociala värdena, och samtidigt ge ökade intäkter till markägaren.

Artiklar & reportage

 1. Jakt och vindkraft i fokus - men glöm inte tillväxten

  Gunnar Gustafsson har långt gångna planer på att anlägga en av Sveriges största vindkraftparker, och han stortrivs med att jaga älg på egna marker. Sedan 1988 driver han fastighetsbolaget GHG Bostäder AB. Pengarna han tjänat på fastigheter har han

 2. Naturturism och skogsbruk i symbios

  Ett orört skogsområde är Dalagårds största tillgång. – Men utan ett lönsamt skogsbruk blir det omöjligt att skapa en levande landsbygd, säger ägaren Leif Öster.

 3. Med sikte på framtiden – IT-generationen tar över i skogen

  Skogsägaren Robert Wiktorin är uppvuxen på den småländska lantfastigheten Hallsnäs, som varit i familjens ägo sedan 1900-talets början. När han nu tar över efter sin mamma gör han det med hjälp av it och laptop och Skogssällskapets smarta tjänst

 4. Skogsbruk optimerat för vilt och jakt

  På Älgön i Mälaren har ett exklusivt eldorado för jakt skapats. En ö med mörk och tät granskog har förvandlats till ett vackert viltparadis bara 40 minuter från Stockholm. Efter två år är omdaningen nu klar.

 5. Skogsbruket på Selesjö i Östergötland: En riktigt klok kombo

  Ett unikt projekt på Skogssällskapets fastighet Selesjö i Östergötland visar hur man framgångsrikt kombinerar kommersiellt skogsbruk med viltvård, naturvård och jakt. Åtgärderna borde kunna inspirera många skogsägare till liknande satsningar.

 6. Vindbruk – en modern del av skogsförvaltningen

  Efter 100 år av skogsförvaltning är nu också vindbruk en viktig del av Skogssällskapets verksamhet. – Vi jobbar med hushållning av skogsmarkens resurser – även vinden, säger Magnus Berntsson, som svarar för Skogssällskapets omfattande markinnehav. På

 7. Boom för stylad jakt

  Allt fler säljer exklusiv jakt. Arrangemangen kombinerar många skotttillfällen för jägarna med bekvämt boende, god mat och olika kringaktiviteter. – Efterfrågan på den här typen av stylade natur- och jaktupplevelser har absolut ökat de senaste åren, säger

 8. Strandtomt åt alla – bra för markägaren

  De nya reglerna i strandskyddet kan ge kommunerna och markägarna större möjlighet att påverka och planera för bebyggelse i strandnära lägen. Det innebär även stora värdeökningar för svenska skogsägare. Hur stora beror på var i landet du bor.

 9. Så undviker du skattefällan

  Se upp! Din turistsatsning kan fastna hos Skatteverket om du hanterar den fel.

 10. Guldregn över landsbygden

  Hög tid att söka landsbygdsstöd.

Aktuella projekt inom Fastighetsförädling