Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Internationellt

#Internationellt

Hur skog och skogsbruk fungerar i andra länder är spännande och kan ge ny kunskap och inspiration för oss som är verksamma i Sverige. Här finns artiklar med ett internationellt perspektiv samlade.

Artiklar & reportage

 1. Snabba träd kräver både skogs- och jordbruk

  Intresset för hybridasp och poppel ökar starkt. Arterna är de mest snabbväxande trädslagen på våra breddgrader. Men de kräver intensiv skötsel och goda kunskaper, och de kan inte odlas var som helst.

 2. Euroforester: Gränslös skogsutbildning

  Euroforester är ett spännande masterprogram på SLU i Alnarp. Det internationella perspektivet står i centrum; här lär sig studenterna skogsskötsel, skogsekologi och skogsekonomi med den uttalade målsättningen att överskrida nationsgränser och lokala

 3. Virkeskrönikan: Biobränsle en tuff marknad

  Smaka på den här: Ju duktigare vi blir på att källsortera, desto mer sopor måste vi importera för sopförbränning. Dessutom visar sig de importerade soporna innehålla tungmetaller och andra gifter. Det gör inte det hela smakligare.

 4. Attraktiva skogspriser i Estland

  Marknadsläget för skogsfastigheter i Estland uppmärksammas av Tidningen ATL.

 5. USA ökar pelletexporten

  För tolfte kvartalet i rad ökar pelletexporten från USA till Europa. Fjärde kvartalet 2014 nåddes rekordnivån 1,1 miljoner ton.

 6. Apple köper 36 000 hektar skog

  Tanken är att kunna framställa ekovänliga pappers- och förpackningsprodukter på ett hållbart sätt.

 7. Ny skogslag i Finland ger större frihet och ansvar

  Sedan 1 januari 2014 gäller en ny skogslag i Finland. Den nya lagen är ett resultat av diskussioner som har förts inom det finska nationella skogsprogrammet, som löper från 2008 till 2015.

 8. Skogsländerna om EU:s skogspolitik:  Hållbar och nationellt styrd

  EU vill snabbt ha nya riktlinjer för ett hållbart skogsbruk. Sveriges ståndpunkt är att det redan finns ett system på plats. Och det nationella självbestämmandet måste värnas. – Skogen ska inte bli mer politisk, säger moderaten Christofer Fjellner.

 9. Sverige toppar EU:s energiliga

  Sverige har mest förnybar energi inom EU. Dessutom är vi bland de få länder som redan 2012 klarade målet för förnybar energi till år 2020.

 10. Choklad förstör regnskog

  Choklad – som Marabou, Daim, Japp och Aladdin – innehåller palmolja som framställts genom skövling av regnskog, hävdade Greenpeace i en rapport i slutet av oktober. De fyra varumärkena ägs av företaget Mondelez Sverige.