Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Våtmarker

#Våtmarker

En våtmark är en grund vattensamling som är max två meter djup. Våtmarker är viktiga för miljön och för den biologiska mångfalden, dessutom gör de ofta att möjligheterna till jakt på fastigheten blir betydligt bättre.

Sedan 1700-talet har det skett en omfattande utdikning i Sverige eftersom behovet av odlings- och skogsmark varit stort. Ungefär 70 procent av de våtmarker som fanns i början av 1900-talet har torrlagts. Vattendrag har rätats ut och täckdikats. Ingreppen har resulterat i mer skogs- och jordbruksmark, men våtmarker har blivit en bristvara. Viktiga ekologiska funktioner och naturvärden har försvunnit.

I dag har det blivit populärt att anlägga eller restaurera våtmarker. Ett skäl är att det finns bidrag att söka, som gör det lönsamt att ställa om lågproducerande skogsmark till en myllrande våtmark. Ett annat är att jaktvärdena ökar avsevärt med en våtmark på fastigheten.

Det här är en våtmark:

 • Grund vattensamling, max två meter djup.
 • Kanterna ska vara flacka med mjuk övergång mellan vatten och land.
 • Vegetation ska vara typisk för våtmarker.
 • Gärna varierande vattennivå över året.

Så fungerar den:

 • Renar vatten från kväve, fosfor, bekämpningsmedel med mera.
 • Skapar livsutrymme för vattenlevande arter som saknas i produktionslandskapet, exempelvis grodor och vadarfåglar.
 • Jämnar ut flödet vid högvatten.
 • Är en buffert som jämnar ut svängningar i grundvattennivåer.
 • Skiljer av slam, stoppar sediment.
 • Möjliggör rekreation och skapar estetiska värden.
 • Ökar möjligheterna till god jakt, fågelskådning med mera.

Artiklar & reportage

 1. Ekologisk kompensation i Valborgs ängar

  Skogssällskapet hjälper Härryda kommun med ekologisk kompensation för förlorade naturvärden i en fågelrik våtmark i Mölnlycke.

 2. Sumpskogen – skyddsvärd och vackrare än du tror

  Trångt, slyigt och fuktigt. Det är en beskrivning av hur en sumpskog kan te sig för besökaren. Men sumpskogen har höga naturvärden, och kan – enligt Skogssällskapets naturvårdsspecialist Markus Abrahamsson – också vara både vacker och värd ett besök.

 3. Mer naturvård för pengarna

  Hydrologisk anpassning av kantzonernas bredd ger sannolikt mer kostnadseffektiv miljöhänsyn. Det framgår av preliminära forskningsresultat från SLU.

 4. Nyanlagd våtmark skapar naturvärden

  Skogssällskapet har anlagt en ny våtmark på den egna fastigheten Bredvik utanför Norrtälje.

 5. Tomas Ericson förverkligade drömmen om en skog

  Tomas Ericson äger en egen halvö i Västergötland där hans familj och vänner jagar tillsammans. Med hjälp av Skogssällskapet har Tomas anlagt viltåkrar och viltvatten och vidtagit flera andra åtgärder för att viltet ska trivas. Nu växer det fram ett öppet,

 6. Renässans för våtmarker

  I dag får markägare avsevärt bättre ekonomiskt stöd för att anlägga våtmarker. En bonus är att fastighetens värde ökar på köpet.

 7. Gammal åker blev vacker fågelsjö

  Lars Olsson har en jordbruksfastighet på Gräsö, vid norra Roslagens kust strax utanför Öregrund. 2007 lyssnade han på ett föredrag av Carl Pfeiff och blev inspirerad att anlägga en damm på markerna.

 8. Miljösatsning med god ekonomi

  Nyligen sattes spaden i marken för två våtmarksprojekt på Sperlingsholms ägor, strax utanför Halmstad. Carl Kuylenstierna ser våtmarkerna som en viktig miljösatsning med goda ekonomiska villkor.

 9. Anlägg eller restaurera en våtmark: Lönsamt och bra för miljön

  I snabb takt växer nyanlagda dammar och små sjöar fram i det svenska landskapet. Kraftigt förbättrat ekonomiskt stöd till markägare har gjort att våtmarker fått en renässans. En bonus är att fastighetens värde ökar.

 10. Skogsbruk optimerat för vilt och jakt

  På Älgön i Mälaren har ett exklusivt eldorado för jakt skapats. En ö med mörk och tät granskog har förvandlats till ett vackert viltparadis bara 40 minuter från Stockholm. Efter två år är omdaningen nu klar.

Våra tjänster inom Våtmarker

Våra egna fastigheter där vi arbetar mycket med Våtmarker