Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Krönika

Kamp mot biobränslet

Storbritannien tvingas “ödelägga jordens lungor för att mätta sin hunger efter virke att elda i nya värmeverk”. Det skriver den engelska tidningen Times. Men bakom budskapet anar man protektionistiska lobbyister från såväl den engelska brunkolsbranschen och den traditionella skogsindustri- och sågverksnäringen. De har nu samma agenda som delar av den engelska miljörörelsen.

En serie värmeverk byggs nu i Storbritannien vilket kommer att öka virkesimporten med 150 procent – från 20 miljoner ton i dag till 50 miljoner ton år 2015, enligt Forestry Commisson.

Redan nu skeppas virke till värmeverken från Kanada, Brasilien, Skandinavien och Sydkorea. Bara ett enda av dessa planerade värmeverk – i Port Talbot, South Wales – kommer att använda tre miljoner ton virke per år, vilket är 30 procent av den årliga avverkningen i Storbritannien. En talesman för Prenergy, som står bakom Port Talbot-verket, säger att 90 procent av råvaran kommer att importeras och att den kommer att vara miljöcertifierad.

Men miljötalesmän anser att koldioxidutsläppen från skogsavvverkning och transporter överstiger miljönyttan med att elda biobränsle. En ny rapport från Environment Agency hävdar att emissioner från båttransporten av importvirke kan äta upp 50 procent av biobränslets potential att minska koldioxidutsläppen.

Skogsindustrin är också på krigsstigen. Engelska familjer kommer nu att drabbas av “skyhöga priser på möbler, byggnadsvirke och tapeter (!) då konkurrensen driver upp råvarupriserna”. “Priserna kommer att slå genom taket,” hävdar Gavin Adkins, ordförande i Wood Panel Industry Federation. Han befarar att stora delar av skogsindustrin kommer att flytta från ön och jobben försvinner. Federationen lobbar istället för att energibranschen ska få styrmedel för att elda rivningsvirke istället för skogsråvara.

Men frågan är om inte lobbyisternas agenda fullständigt sopas undan av klimatrapporterna inför Köpenhamnsmötet. Enligt meteorologiska världsorganisationen WMO följer nu utvecklingen klimatpanelen ICPP:s värstingsscenario, med en global temeraturhöjning på sex grader under det kommande seklet. Klyftan mellan EU:s tvågradersmål och den reella utvecklingen vidgas snabbt. I det perspektivet torde EU:s 2020-mål med tillhörande biobränslesatsningar inte ha något att frukta från motståndarna.

Sverker Johansson

Sverker Johansson var kommunikationschef på Skogssällskapet 2006-2010. Driver i dag egna företaget Bitzer Productions AB.