Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Så förändras strandskyddet där din mark finns

Miljöbalken reglerar

Strandskyddet regleras i miljöbalken. Bestämmelserna ser likadana ut över hela landet, oavsett hur tät- eller glesbebyggt området är, hur gott det är om sjöar och vattendrag, eller hur naturen ser ut för övrigt. Det är kommunen som tar emot ansökningar och avgör om dispens ska ges.

Länsstyrelserna granskar alla dispenser, och upphävanden av strandskydd inom detaljplaner som beviljas i länet. Om ett beslut är felaktigt ska de upphäva beslutet. Detta beslut kan sedan överklagas till högre instans.

Länsstyrelsen fattar beslut om dispenser i nationalparker och naturreservat. Länsstyrelsen fattar även beslut om strandskyddsdispenser om det gäller vägar, järnvägar och försvarsanläggningar.

Naturvårdsverket granskar alla dispenser som beviljas av länsstyrelserna. Om det anser att ett beslut är felaktigt överklagar det beslutet till högre instans, som sedan avgör ärendet. Källa: Naturvårdsverket

"Det är inte som Stockholms skärgård här"

Agneta Thörnqvist, kommunstyrelsens ordförande i Avesta, har inte hört någon kritik inom kommunen mot det uppluckrade strandskyddet.

– Jag tror att alla tycker att det är bra. Nu kan vi väga in våra egna prioriteringar och se vilken mark vi kan tänka oss att exploatera och vilken mark vi ska skydda, säger hon..

Hon tror att fler vågar bygga när tomten har ett attraktivt sjöläge. Då finns större chans att sälja till ett högre pris.

Hon tror att fler vågar bygga när tomten har ett attraktivt sjöläge. Då finns större chans att sälja till ett högre pris.

Hon tror inte att allmänhetens tillgång till vatten kommer att äventyras.

– Vi har Dalälven som rinner igenom kommunen och flera sjöar. Det finns mycket mark och vi är inte så många här. Det är inte som Stockholms skärgård här.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.