Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Kanadensare uppmanas leta tallbarkborrar

Skogsmyndigheterna i den kanadensiska provinsen Alberta tar allmänheten till hjälp för att hitta tallar attackerade av skadeinsekten tallbarkborren. Telefonnumret 310-BUGS.

Signifikant är att tallen ett år efter angreppet färgas röd och det är först då som träden kan ses från luften i flygspaningar. När träden ändrat färg är de redan döda. Den som promenerar kan se angreppet tidigare genom att träden släpper sav i ett försök att plugga igen insekternas ingångshål.

I grannprovinsen British Columbia, som gränsar mot Alberta i väster, har tallbarkborren hittills slagit ut nio miljoner hektar tallskog. I Alberta, som till ytan är större än Sverige, finns 2,2 miljoner hektar tallskog på provinsägd mark som ligger i riskzonen om tallbarkborren får fäste.

Den privatägda marken i provinsen har generellt inte mycket tall, utan mer blandskog, dock finns det enskilda skogsägare som riskerar att förlora hundratusentals dollar vid ett angrepp.

Den tallsort som huvudsakligen angrips är contortatallen. Den breder ut sig österut in i Alberta. Där möter den en annan tallsort, banksianatallen, som finns över hela Canada ut mot östkusten och New Foundland. Om inte insekten stoppas i Alberta kan den fortsätta över hela kontinenten och orsaka massiva skador på tallbeståndet i hela Canada.

TEXT: Carin Gerken Christiansen

Våra tjänster