Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Från skogsägare till skogsföretagare

Maria Westrin Wernström

Maria Westrin Wernström är en aktiv skogsägare. Det kan hon vara tack vare att hon tar hjälp med förvaltningen. Foto: Sverker Johansson

Det är tjugo år sedan Maria Westrin Wernström blev skogsägare. 260 hektar i Ångermanland skulle delas med storasyster. Resan till att bli skogsföretagare började på allvar när de tio år senare klöv fastigheten.

För Maria var affärer ingenting nytt. Men skogsbruket med alla dess begrepp och företeelser var en ny värld, en värld som hon snart fyllde med vägbyggen, rotpostförsäljningar, avverkningar, nyckelbiotoper, skogsvård – för att inte tala om skatteplanering, deklarationer och bokföring. De senaste tio åren har hon i rask takt köpt sex skogsfastigheter och sålt två.

–Jag fick kraften från mina förfäder uppe runt Sidensjö och Trehörningsjö. De sålde inte sin skog till skogsbolagen, de startade skogsägarförening, sparbank, sågverk och samfälligheter, företag och föreningar. Kunde de, så kunde väl jag! Ja, det är klart, jag undrade lite hur det skulle gå när jag för några år sedan lånade pengar för att köpa mer skog...

Hon ler och ögonen glittrar.

– Men skogen kan ju vara en gynnsam bransch. Och inte minst: jag hade skaffat mig goda rådgivare! Det är mycket man kan göra så länge man håller sig inom ramarna för vad skogen kan avkasta inom den planeringshorisont man har.

– Min skogsförvaltare har varit min möjliggörare, säger hon och syftar på hur hon fått hjälp att göra affärer som passar just hennes livssituation och ekonomi.

Hon har styckat av en hel ångermanländsk skogsgård för att kunna växa vidare. Nu är hon mitt uppe i sitt senaste skogsförvärv, en dåligt skött fastighet som ska få en nystart. Hennes förvaltare hjälpte henne att reda ut vad det skulle kosta att få fastigheten i skick.

– Jag känner mig trygg med min förvaltare och känner man sig trygg vågar man också vara modig. Att gå vidare med idéer och styra i ny riktning har krävt råd som varit ovärderliga. Det är ju min ekonomi och framtid det handlar om! Kostnaden för professionell rådgivning är mycket liten i förhållande till vinsten.

Maria Westrin Wernström är numera en fullfjädrad skogsföretagare som sköter det mesta av pappersarbetet själv. Men lite hjälp tar hon från vår ekonomikonsult nära sitt hem i Stockholm – som en kvalitetssäkring.

– Då blir jag uppdaterad på skattetekniska förändringar. Vi pratar om hur jag ska planera för årets sista månader så att jag har gjort allting rätt inför årsskiftet och den kommande deklarationen.

Hon söker bästa möjliga avkastning och värdeutveckling. Nödvändiga skötselåtgärder skjuts inte bara på framtiden – det skjuter också intäkter från avverkningarna på framtiden. Besluten om de kommande årens verksamhet fattas utifrån ett budgetmöte.

– En förvaltare måste klara att samordna skogen och ekonomin för att jag som kund ska uppnå bästa resultat, menar Maria. Jag har alltid en uppdaterad plan för både ekonomi och skog som sträcker sig flera år framåt i tiden. Att bara sköta skogen – det är inte skogsförvaltning!

TEXT: Sverker Johansson

Marias förvaltningstips

Ta vara på skogen - och njut

Kunskap
Utan kunskap är det inte möjligt att förstå vidden av möjligheterna och ansvaret. Gå kurser - då blir du en bättre beställare! Det blir du också genom att fortlöpande lära dig av din skogsförvaltare. På sikt bör du också ha kunskap i företagande – framför allt hur de ekonomiska aspekterna kopplar till skogens möjligheter.

Rådgivare
Dina rådgivare är dina ”möjliggörare”. Diskutera, planera och lär känna dem väl – och se till att skogsgrannarna lär känna dem också, så blir allt enklare. Presentera dem för ditt nätverk i bygden så blir din skogsförvaltare din förlängda arm.

Ha inte kvar en dålig rådgivare – byt! Rådgivaren måste till exempel kunna hantera symbiosen mellan skog och ekonomi för att hjälpa dig som skogsföretagare, det räcker absolut inte med att bara kunna sköta skogen.

Nätverk
Omge dig med människor som befinner sig i samma situation. Dela erfarenheter, svårigheter och glädjeämnen med dem. Du har ingen affärsrelation med ditt nätverk, så nätverket och rådgivarna kompletterar varandra på ett utmärkt sätt.

Tänk skog och ekonomi
Tillsammans med din rådgivare ser du över hur mycket skogen kan avkasta och lägger fast en tidsplan för kostnader och intäkter åtminstone fem år framåt. Använd den när du ska deklarera – nästa års verksamhet blir ju nästnästa års taxering. Gör om din planering om något förändras, exempelvis om en intressant fastighet blir till salu. Skatta inte bort pengarna, använd dem i verksamheten.

Tänk långsiktigt
Eftersom skogens ekonomi ger bäst utfall med en lång planeringshorisont ska du också odla långsiktigt hållbara kontakter som kan följa dig på resan mot dina mål. Långsiktighet är förstås också att följa skogens takt och att tänka i uthålliga, ekologiska termer.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.