"Helheten är viktig för mig"

Gustaf och Honorine Ekman.

Inte bara skogen. Gustaf och Honorine Ekman uppskattar att få hjälp med helheten. Foto: Sverker Johansson

Gustaf Ekman har två fastigheter och två olika affärsupplägg med oss. På den ena tar han bara hjälp vid behov – på den andra sköter vi skogen och upplåtelserna.

På Årnäs, vid Vänerns strand och foten av Kinnekulle, sköter Gustaf Ekman verksamheten själv. Vi servar här med rådgivning, plantmaterial och maskinhjälp vid behov. På Hovetorp söder om Linköping sköter vi förvaltningen av skogen och de omfattande upplåtelserna i form av jordbruksarrenden i form av tre större gårdsarrenden, jaktarrenden, många permanentboenden och torp, en kursgård, en flygfyr...

– Att förvaltaren hjälper mig med helheten är viktig för mig, berättar Gustaf Ekman. De tar hand om såväl skogsbruket som den löpande förvaltningen av alla fastigheterna – jag får bland annat hjälp med underhåll och renoveringar, anskaffning av hyresgäster, bevakning av marknad och regelförändringar, liksom kontakter, syner och förhandlingar med arrendatorer och hyresgäster. Vi möts i december på ett budgetmöte, där skogsförvaltaren Stefan Åman och hans kollega Ulrik Abelsson, som är fastighetskonsult har samordnat den föreslagna verksamheten i en budget, där vi till exempel balanserar ut onödiga skatteeffekter. Jag har då ofta gjort en ”skuggbudget” och så stämmer vi av en skarp, rullande verksamhetsplan. Sedan följer vi upp verksamheten löpande, ungefär en gång i veckan.

– Ekonomin sköter jag själv, men får resultatuppföljning i form av månadsrapporter. Dessutom får jag bokföringen över Hovetorp i god tid inför deklarationen.

– Jag har varit kund sedan 1992, men har förstås gjort någon upphandling under tiden för att marknadsanpassa vår gemensamma affär. Förutom att de tar helhetsansvaret uppskattar jag att min förvaltare är en oberoende spelare som konkurrensutsätter sina kunders virke på marknaden. Jag har med deras hjälp bland annat gjort mycket bra virkesaffärer med finsk skogsindustri, då vi skeppat ut via Bråviken.

TEXT: Sverker Johansson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.