Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Död hand över skogen – Vad gör du då?

Karta

Orättvist mönster. Så här ser det ofta ut på myndigheternas kartor. De skogsägare som brukat skogen varsamt har många nyckelbiotoper. En död hand läggs över skogen. Men där skogsägaren bedrivit skogsbruk är naturvärdena få – och de slipper släppa till skogen.

I förra Skogsvärden träffade vi Marianne Langered, som blivit av med stora delar av sin varsamt brukade skog. Den omvandlades till naturreservat – och nyckelbiotoper, som Skogsstyrelsen sedan inte ansåg vara tillräckligt fina att köpa. Vad ska en skogsägare då ta sig till?

I de flesta fall innebär nyckelbiotopen en död hand över skogsbruket och därmed avkastningen från skogen. Det är lagligt att avverka den. Men få vill köpa virket och utmana marknadens ovilja.

Och kanske är det lätt att glömma att miljöcertifieringen är marknadsstyrd. Att skogsnäringen, certifieringsorganen och marknaden tillsammans kommit överens om kraven för att i slutänden få fortsätta bedriva skogsbruk. Det vill Skogsstyrelsen gärna påpeka – den får ofta kritik för nyckelbiotoperna den hittar, trots att inventeringen är ett regeringsuppdrag och inte kopplat till certifieringen.

– Först avreglerades skogsvårdslagen – sedan tog marknaden på sig ett mycket hårdare regelverk, säger Thomas Östlund, som är distriktschef på Skogsstyrelsen i Mora. Men vi får klä en del skott för det.

Går det att överklaga en nyckelbiotop? – Ja, vi omprövar alltid inventeringsresultatet. Det är vårt jobb att göra, kan jag tycka. Då kallar vi in kompetens från ett annat distrikt.

Och om man inte får rätt? – De flesta nöjer sig så. Annars kan man få en ytterligare bedömning av en nationell expertgrupp. Men det har aldrig hänt här i norra Dalarna – och här har vi ändå mycket nyckelbiotoper.

Och statistiken från Skogsstyrelsen talar sitt tydliga språk. Av cirka 61 000 nyckelbiotoper är det ungefär 450 som hittills avförts eller klassats om till en lägre naturvärdesklass. En nyckelbiotop förblir oftast en nyckelbiotop.

En väg ut?

Vill inte Skogsstyrelsen ompröva din nyckelbiotop, finns en sista utväg – att begära samråd och lämna FSC*. Men det är ingen enkel väg. Och allt färre befattar sig med den typen av ”svartvirke”.

Om du vill avverka i en nyckelbiotop kan du begära samråd med Skogsstyrelsen. Här kan ni bli överens – om avverkningen gynnar den biologiska mångfalden. Det kan till exempel vara en gammal hagmark där stora lövträd behöver gallras fram eller en gammal tallskog där granen ska bort.

Samrådet kan också resultera i att Skogsstyrelsen köper nyckelbiotopen och bildar biotopskyddsområde. Till fullt marknadsvärde och med 25 procents påslag.

Men om nyckelbiotopen inte får biotopskydd kan du enligt PEFC* – en certifieringsform som inte erkänns av den ideella naturvården – hugga nyckelbiotopen. Är du FSCcertifierad får du i så fall genast lämna FSC. Men även PEFC har vissa krav på skogsägaren. Fem procent av din skog – den mest värdefulla ur naturhänseende – ska du redan ha avsatt.

Det går kanske att hitta en skogsmaskinföretagare som tar jobbet. Men vem köper virket? Det finns privata vedhandlare som inte är så nogräknade. Det finns finska företag som nöjer sig med PEFC-virke och kanske inte granskas av sina kunder. Det finns möjligen något kommunalt värmeverk som ingen brukar fråga om sådana här saker. Men köparna är inte många. Du kan bli sittande med vältorna.

Å andra sidan är nyckelbiotopen inte längre ett ingenmansland. Du kan bruka skogen igen.

Men inte enligt FSC. Och inte med hjälp av Skogssällskapet.

– Nej, sådana saker ställer vi inte upp på, berättar Ingemar Eriksson, som är ansvarig för miljöcertifieringen vid Skogssällskapet. Vi är certifierade enligt FSC, det är ett varumärke som är synonymt med vårt eget. Vårt syfte är att gynna skogshushållning och naturvård.

*FSC – www.fsc-sweden.org
*PEFC – www.pefc.se

TEXT Sverker Johansson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.