Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Ekologiska Ekenäs väljer väg

Örjan Bergman

– Bra affär. Ekenäs Örjan Bergman är nöjd med investeringen.

På ekologiska Ekenäs Gård utanför Flen var valet självklart för fem år sedan: oljan skulle ut och biobränsle in. Och valet av flis var lika självklart.

Ekenäs 100 hektar åkrar och 70 mjölkkor ställdes om till ekologisk produktion för 20 år sedan. Gårdens många byggnader, 1 000 kvadratmeter konferensverksamhet i herrgårdsmiljö plus annex och boningshus samt ladugård och verkstad slukade 19 m3 olja och 180 000 kWh direktverkande el om året. Kostnaderna var höga. För höga.

Men med 150 hektar egen skog fanns möjligheten att även ställa om till ett ekologiskt energisystem. Frågan var bara vilket.

– Jag ville ha ett bränsle som tillåter automatiserad eldning, säger Ekenäs platschef Örjan Bergman. Ved kräver ständigt arbete och har lägre verkningsgrad än flis. Halmen behöver vi till korna. Pellets kändes också som en onödig omväg när vi har egen skog att flisa!

Investeringen i flislagret, pannan, en ackumulatortank och ett nytt kulvertsystem i plast gick på 2,7 miljoner kronor.

– Det är en ovanligt bra investering för att vara lantbruk, säger Örjan Bergman. Investeringen har en payoff på sex år.

Eftersom man sökte ett automatiserat system valde man en panna där en givare i ackumulatortanken styr systemet: pannan tänder sig själv när vattnet blir kallt och släcks när allt vatten nått rätt temperatur.

Flisen från pannlagret matas automatiskt. Ett fjäderstål trycker bränslet till en transportskruv och en sluss mellan lagret och pannan stoppar baktändning. Här kan systemet krångla om det finns stickor i flisen – det blir stopp.

– Men med 16 kubikmeter tank kan vi vänta tills morgonen om pannan stannar – och vi klarar toppar i energiförbrukningen.

Flislagret i direkt anslutning till pannan är 20 kubikmeter, det motsvarar fyra dagars förbrukning på vintern. Resten av flisen förvaras i en plansilo med tak. Där flisas och förvaras ett års förbrukning – cirka 200 m3fub eller 500-600 m3s flis. Bränsleveden lagras i minst ett år och sedan lejer man en flisentreprenör som hugger upp årets förbrukning. Och det är flis från massaved som gäller – i fina fraktioner.

– GROT testar vi aldrig igen. Det sintrade, askan blev stenhård. Och rötved kan också ge sintring. Dessutom blir flisens fukthalt högre med rötved och det lägre energiutbytet gör att vi tjänar på att flisa massaveden och sälja rötveden.

Ekenäs 600 ton spannmål torkas förstås också med det nya systemet.

– Vi byggde en ny satstork, den fungerar bra med biobränslen. Den är inte känslig för temperaturvariationer, torkningen tar bara lite längre tid, säger Örjan Bergman.

Energisystemet på Ekenäs

Uppvämd yta: 2 500 m2
Investering: Cirka 2,7 miljoner kr
Drift och underhåll: Cirka 60 000 kr/år
Bränslekostnad: 28 000 kr/år
Tidigare oljeförbrukning: 19 m3/år
Tidigare elförbrukning: 180 000 kWh/år

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.