Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Krönika

Virkeskrönikan: Föränderlig omvärld – föränderlig marknad

Jag sitter just nu och ser den katastrof som drabbat Japan. Det känns overkligt hemma i tevesoffan. Nästa reportage handlar om Libyen. Det känns lika overkligt. Två helt skilda fenomen, det ena är naturens kraft och det andra är kraften som kommer från oss själva – men båda påverkar virkesmarknaden i allra högsta grad.

Konsekvenserna av de nordafrikanska revolutionerna vet vi inte än. Mellanöstern och Nordafrika är en stor marknad för svenska trävaror, främst furu, och Egypten är den största kunden. Situationen verkar ha stabiliserats snabbt där och om det håller i sig kommer nog exporten igång snabbt. Men skulle oron i Mellanöstern och Nordafrika öka ytterligare kan det bli ett hårt slag för de svenska furuexportörerna.

Japan är jordens tredje största ekonomi. Just nu står det mesta stilla, men Japan har ekonomiska resurser och allt skall byggas upp igen. Många svenska sågverk säljer på Japan och det talar för en ökad import av svenska trävaror på sikt.

Tittar vi på den svenska rundvirkesmarknaden så lider vår exportindustri av en urstark svensk krona. Massaindustrin får bra betalt för sina produkter men kronan tynger det hela. Sågverken har både dåligt betalt och en stark krona som håller emot.

Trots vinterns vändning nedåt är de svenska timmerpriserna fortfarande riktigt höga. Många sågverk har också en fortsatt hög omsättning. Men det köps inte så mycket ännu – nu avverkas de rotlager som köptes under hösten och vintern. Det klassiska mönstret är att trävarumarknaden börjar ta fart nu under vårvintern. En positiv sak är att trävarulagren är låga ute hos kunderna – vänder det så kan det gå snabbt! Det största som händer på utbudssidan i Sverige just nu är det granbarkborreangrepp som drabbat Jämtland och Västernorrland. Under våren görs nya inventeringar, men det mesta tyder på omfattande skador och man pratar om att styra om avverkningar på 1-2 miljoner kubikmeter till dessa bestånd, vilket medför lägre tallvolymer i regionen.

Skogsindustrin går bra och det är god efterfrågan på massaved. Isläget i Östersjön har ställt till det för industrins import av rundved, samtidigt som en kall vinter i kombination med planerad produktionsbegränsning på många sågverk har minskat flistillgången. Så massavedsmarknaden ser ut att vara stark ett tag till. Det är inte otänkbart med en del höjningar under våren.

Ännu en kall vinter såg ut att gynna den svenska skogsägaren, men bränslepriserna har varit ganska konstanta. Efterfrågan har varit mera balanserad än tidigare. Det kanske är ett första tecken på att biobränslemarknaden håller på att mogna. Frågan är hur balansen blir under de kommande åren. Vi blir allt skickligare på att få fram biobränsle. Volymerna ökar varje år – kommer efterfrågan att följa med eller finns det en risk för prispress? Biobränsleexporten till Europa som många hoppats på har låtit vänta på sig, när många länder vacklat i genomförandet av EU:s biobränslemål för år 2020. Men möjligen kan debatten efter kärnkraftskatastroferna i Japan påskynda den europeiska omställningen – tyskarna har till exempel i nyvaknad vånda beslutat sig för att skjuta upp beslutet att förlänga livslängden hos sina gamla kärnkraftverk.

Flis av flis – ger mera flis

Hur mycket skogsbränsle går det att ta ut från enskilda bestånd? Och hur påverkar ett skogsbränsleuttag ekonomin på kort och lång sikt? Det kan du analysera med hjälp av Skogforsks program FLISavFLIS.

– Du kan räkna ut det möjliga energiuttaget och ekonomin i alla dina olika bestånd: slutavverkning, gallring eller röjning, säger Staffan Jacobson på Skogforsk, som är upphovsman till programmet.

Uttag av skogsbränsle ger högre intäkter vid avverkning, men sänker tillväxten eftersom växtnäring följer med grenar och toppar ut ur skogen. Det kan krävas gödsling eller en längre omloppstid för att kompensera produktionstappet. Samtidigt underlättas markberedningen och föryngringen när riset tas ut. Komplicerat? FLISavFLIS tar hänsyn till allt det här och beräknar vilka intäkter som krävs för att åtgärden skall vara lönsam på sikt. Du hittar programmet på skogforsk.se!

Magnus Juntikka

Virkeschef Skogssällskapet

I virkeskrönikan analyserar Magnus Juntikka fyra gånger per år den aktuella virkesmarknaden.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.