Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Affärsidé med outtömliga möjligheter: Skogsbruk & turism

Fiske-, spa- och gymskylt

Foto: Hans Runesson

Just där Göta kanal har sin högsta punkt ligger Sätra Bruk, ett aktivt skogs- och turistföretag. De hänförande omgivningarna ska framöver locka ännu fler besökare. – Möjligheterna är nästan outtömliga. Det som behövs är tid, pengar och kreativitet. Vi är bara i början, säger vd Bodil Långberg.

Bodil Långberg framför Sätra Bruk

Bodil Långberg

Sätra Bruks satsning på turism och besöksverksamhet kom till då skogsbruket och de tre vattenkraftverken inte längre gav den avkastning som behövdes.

– Vi drog igång för tre-fyra år sedan. Det är en jättestor skillnad, förklarar Bodil Långberg, vd för Sätras ägare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

– Tidigare stod byggnaderna tomma när det var lågsäsong för konferenser. Nu är det liv och rörelse året om.

Vi säljer lugnet och stillheten, möjligheten att vara ensam.

I dag utgör turist- och besöksnäringen omkring 25 procent av Sätra Bruks verksamhet. Det är inte tillräckligt, menar Bodil Långberg.

– Den måste upp till 35-40 procent. Vi är på väg.

Sommartid händer det ofta att övernattande gäster kommer på cykel eller häst. Bland annat kan man rida från Tiveden, vila ut på Sätra och äta gott, för att fortsätta ridturen nästa morgon. Närheten till två fina golfbanor lockar också många, liksom möjligheten till jakt och fiske. –

Kontakten med turistnäringen i trakten betyder mycket för oss. Det är spännande att ta del av det lokala samarbetet och vara med och utveckla det, tycker Bodil Långberg.

Än så länge är kontakterna med utlandet blygsamma.

– Vi har börjat annonsera i några danska golftidningar och har planer på informationsbroschyrer på tyska och engelska.

Varsamt bevarad miljö

Företag och organisationer förlägger gärna konferenser och gruppmöten på Sätra. Där finns gott om fina lokaler, en renoverad smedja med generösa rum, (där kan man se en lurvig, uppstoppad bäver), och en helt ny byggnad med konferensrum alldeles intill ån. Det gamla bruksmiljön är varsamt bevarad och ger atmosfär till platsen.

– Vi säljer lugnet och stillheten, möjligheten att vara ensam, förklarar Bodil Långberg. Ska man träffas för överläggningar med sitt företag, kanske diskutera nya strategier, så behöver man ro. Här kan man låta processen pågå utan att bli distraherad.

Marknadsföringen ska vara målgruppsanpassad. Jag tror inte på jättestora annonser.

De som vill jobba mer fysiskt med sina anställda kan också göra det. Sätra Bruk samarbetar med ett eventföretag som då kommer till platsen, anordnar expeditioner, isskulptering, visionsmålning, eller vad företaget nu önskar.

Sätra Bruk är också Allmänna Barnhusets egen kursgård. Stiftelsen anordnar återkommande konferenser för forskare och personer som arbetar med socialt utsatta barn.

– Vi tar del av ungas erfarenheter kring bemötande och bjuder in proffs för att de ska utbyta erfarenheter. Det bakomliggande syftet med Sätra Bruk är att uppmärksamma situationen för utsatta barn, påminner Bodil Långberg.

Förhoppningen är att även andra besökare som kommer till Sätra ska få en tankeställare när de i bokhyllorna ser alla skrifter och böcker som stiftelsen ger ut.

Tips och lärdomar

Bodil Långberg rekryterades som vd efter att ha varit generalsekreterare i Bris (Barnens rätt i samhället). Hon har länge arbetat inom det sociala området. En lite udda bakgrund, kan man tycka, med tanke på alla olika delar av verksamheten hon nu ska driva och utveckla. Det märks att hon är en person som brinner för sin sak och förklarar att hon gärna kastar sig in i nya områden.

– Det här är så roligt, ska jag säga dig! Jag jobbar delegerat i en platt organisation. Allt-i-allo kallar jag mig. Sätra har en kunnig personal, de är kloka och engagerade, bra på att lyssna och spåna ihop med. De har kännedom om bygden och vilka möjligheter som finns. Jag sitter i Stockholm men är här minst en gång i månaden.

Att även ha dialog med gästerna är viktigt om man vill utveckla företaget, tycker hon.

– Senast var det några gäster som önskat promenadstigar i skogen, så det jobbar vår förvaltare Skogssällskapet med nu.

Bodil Långberg delar gärna med sig av en del nyckelord till andra som funderar på att ge sig in i turist- och besöksbranschen.

– Börja i liten skala. Man stöter på så många praktiska saker som man måste ta itu med i början.

– Bästa reklamen är mun-till-mun-metoden. Är man nöjd kommer man tillbaka. Marknadsföringen ska vara målgruppsanpassad. Jag tror inte på jättestora annonser. –

Uthållighet och tålamod, det är något jag har lärt mig här.

Jag som själv är resultatinriktad vill ofta att saker och ting ska gå fortare än de gör. Men jag har kommit till insikt om att det finns ett värde i att något får gro långsamt. Då blir det bra kvalitet.

– Satsa pengar på att hamna överst i olika sökmotorer på internet, och på en byrå som gör en snygg hemsida.

– Förankra verksamheten i bygden runt omkring.

Ett exempel på det sistnämnda är det traditionella julkaffet i början av december, då Sätra Bruk bjuder in traktens folk.

– Då berättar jag lite om året som har gått och vad som kommer att hända framöver. Hon är mån om att lokala företag och entreprenörer alltid ska engageras i första hand när arbete ska utföras på bruket.

– Det ger en god relation till omgivningen. Kanske är det inte alltid så roligt för dem att ha en massa cykelturister i markerna om somrarna.

Om fem år har besöksnäringen på Sätra utvecklats med inriktning mot rekreation och naturnära aktiviteter. Det är Bodil Långbergs vision för framtiden. Närheten till naturskyddsområden, vattenleder, skogar med rikt fågel- och djurliv är naturligtvis en enorm tillgång.

– Ja, möjligheterna är nästan outtömliga, säger hon. Det som behövs är tid, pengar och kreativitet. Jag tror det finns ett stort behov för människor att lära sig mer om Sveriges natur. Det är något jag skulle vilja jobba för.

De stolta gamla bruksbyggnaderna bär också på stor potential för framtiden.

– Det gamla torkeriet skulle exempelvis kunna vara en fantastisk lokal för kultur. Lokala fria grupper kunde vara där och spela teater.

Den stora bryggan i sjön Viken vittnar om gamla tider då kanalbåtarna skeppade pappersmassa från bruket. Den grymma vintern har farit illa med bryggan, men den väcker förhoppningar om framtiden.

– Kontakterna med Kanalbolaget har funnits länge, det är härifrån vi reglerar vattnet i sjön Viken där båtarna går.

Vi skulle förstås gärna se att kanalbåtarna lägger till här.

Kanske kan Sätra Bruk bli en ny anhalt för mat- och naturintresserade kanalresenärer.

Christian Landberg

Christian Landberg

Full fart i skogen på Sätra Bruk

Skogsbruk, vattenkraft och besöksnäring utgör verksamheten vid Sätra Bruk. Totalt omfattar bruket 6 000 hektar mark, varav 4 300 hektar är produktiv skog.

Skogssällskapet tog åter över skötseln av Sätra Bruk vid årsskiftet. Skoglig förvaltare är Christian Landberg:

– Sätra är ett spännande uppdrag, en rolig fastighet med stor potential. Det händer saker hela tiden. Den bördiga marken gör att skogen växer väldigt bra. Det är mycket att sköta så att det inte ska buskas igen.

Hans arbete går ut på att besluta om skogliga åtgärder och rationaliseringar, så att avkastningen blir enligt styrelsens förväntningar.

– Det gäller att skapa bästa värdetillväxt och samtidigt arbeta utifrån biologi, lagar och förordningar och inte minst miljöcertifiering, förklarar Christian Landberg.

Själv har han Jönköping som bas och får god hjälp på plats av Sätra Bruks jaktansvariga Mats Gustafsson, som snitslar, märker upp och tar emot entreprenörer.

Själva herrgården omges av vacker lövskog. Men det är tall och gran som dominerar produktionsskogen.

– Proportionerna är 40 procent tall, 55 procent gran och resten löv, förklarar Christian Landberg.

På Sätras arealer finns skog i alla åldersklasser, men fördelningen är något snedfördelad, med stor andel yngre skog. Något som fordrar bra planering inför framtiden, inte minst när det gäller slutavverkning.

Just nu är två arbetslag ute och röjer, andra håller på med markberedning och plantering. Det som planteras är gran, tall föryngras på lämpliga ställen.

– Vi har folk som jobbar i skogen hela tiden i och med att det är ett så stort område och att det växer så mycket. Det är full fart.

TEXT: Anneli Wirdenäs

Sätra Bruk

Redan 1739 anlades ett järnverk med två stångjärnssmedjor i Sätra. Där fanns också sågverk och kvarnar, mejeri, tegeltillverkning och annan verksamhet som hörde till ett större bruk. När järnverket gått i graven, anlades två slipmassefabriker vid Edsån i Sätra. Massan skickades med eget tåg till kanalbåtar som skeppade den till Göteborg, och därifrån vidare ut i världen.

1935 tog Stiftelsen Allmänna Barnhuset över driften av Sätra Bruk. Stiftelsen hade sålt ett stort barnhus i Stockholm, där man tidigare från hela landet tagit emot barn med svårigheter. Stiftelsen behövde placera pengarna från försäljningen och förvärvade med hjälp av Skogssällskapet bruket. Avkastningen skulle även i fortsättningen gå till socialt utsatta barn, fast genom information och forskning.

I dag hålls återkommande konferenser på Sätra för inbjudna specialister, forskare och praktiker. Styrelsen för Stiftelsen Allmänna Barnhuset utses av regeringen och leds nu av Ingela Thalén.