Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Guldregn över landsbygden

Två barn tittar ut över en kohage.

Foto: Aftonbladet Bild

Hög tid att söka landsbygdsstöd.

Staten och EU satsar just nu miljarder på dig och den svenska landsbygden. Bland annat hoppas man att besöksnäringen ska få ett uppsving när du som är företagare inom skog- och lantbruk startar turistverksamhet.

Många markägare vill ha ett extra ben att stå på – och förväntningarna är stora. En enkät till LRF:s medlemmar visar att markägarna i genomsnitt tror sig kunna öka omsättningen med fem till 15 procent genom turistföretagande.

Intresset är också stort – en ny SIFO-undersökning visar att nio av tio svenskar helt eller delvis tänker semestra i Sverige i år. Hälften lockas av den svenska landsbygden och många kan tänka sig att bo på lantgård.

Under de senaste tre åren har 850 nya turistverksamheter fått dela på en halv miljard från Jordbruksverket eller andra offentliga finansiärer. Projekt- eller företagsstöd går till hästturism, lokal mat, stugboende och olika aktivitetspaket – som jakt, fiske och kulturvandringar. Dessutom kan du få pengar för att anlita konsulter, utbilda dig eller marknadsföra din produkt.

– Men det finns fortfarande hundratals miljoner kvar, säger Tobias Kreuzpointner på Jordbruksverkets Landsbygdsenhet. Efter en svag start, där vi inte delade ut mycket pengar, strömmar ansökningarna in.

Tobias Kreuzpointner

Tobias Kreuzpointner

Målet var att 3 500 turistprojekt skulle få stöd, men nu har man delat ut 60 procent av pengarna till 850 projekt.

– Vi vill att det skapas plattformar och nätverk för att många företagare ska få hjälp. Småföretagare har ofta inte tid till samverkan. Så för att skapa förutsättningar i form av infrastruktur – sätta ihop kartor, erbjuda utveckling för lokala företagare, skapa regionala bokningssystem på webben och liknande – stödjer vi till exempel gärna större kommunprojekt.

Tala med myndigheterna

– Ett tips är att tala med myndigheterna innan man drar igång. Lokalt ligger handläggningen hos Länsstyrelsen, och det blir allt viktigare att prata med dem först. Vi närmar oss projektets slut 2013 – pengarna kan ta slut!

– Kom också ihåg att byggprojekt och livsmedelshantering ofta kräver tillstånd från kommunen eller andra myndigheter. Missa inte det!

Vad som händer efter 2013 är oklart. EU-kommissionen har beslutat om en fortsättning, men ingen vet ännu hur den kommer att se ut.

Erik Holmestig

Erik Holmestig

Livet på landet lockar

Nio av tio svenskar räknar med att helt eller delvis semestra i Sverige i år. Hälften lockas av den svenska landsbygden – och många kan tänka sig att bo på lantgård.

Det visar en ny Sifo-undersökning som bygger på intervjuer med 1 000 personer från 15 år och uppåt. Även intresset för lokalproducerad mat har ökat rejält. I år uppger 29 procent att de vill uppleva lokal matkultur, jämfört med sju procent 2009.

Fler fakta:

  • 50 procent anger att det främsta skälet till att semestra i Sverige är att det finns så mycket att uppleva.
  • 44 procent tycker att friluftsliv är lockande.
  • 78 procent känner till att man kan hyra in sig och bo på lantgård.
  • 29 procent kan tänka sig att hyra in sig och bo på lantgård.
  • 43 procent har besökt en bondgård senaste året.

Max 675 000 kronor

Erik Holmestig handlägger Landsbygdsprogrammets företagsstöd på länsstyrelsen i Gävleborg och här handlar ansökningarna mest om satsningar på logi:

– Det är många uthus som rustas med stödmedel, och i mer turisttäta områden byggs övernattningsstugor. Det byggs även konferensrum och kök. Och kök, då drar det iväg i kostnad eftersom kraven på hygien är så stränga.

– Man kan få max 675 000 under stödperioden, men det är vanligare med företagsstöd på ett par hundra tusen.

– Vi har exempelvis gett stöd till jaktturism, vandringsprojekt och hästverksamhet.

Erik Holmestig ger ett tips till dig som vill söka stöd:

– Om du vill komma igång på rätt sätt, kan du börja med att ansöka för att få konsulthjälp med affärsplan och marknadsundersökning eller kompetensutveckling. Den delen kan gå lite snabbare att få igenom, man behöver till exempel inte visa upp en affärsplan för att få pengar till en affärsplan!

TEXT: Sverker Johansson

3 tips: Så kommer du igång!

Trip.se är en ny portal för dig som vill komma igång med din turistsatsning. Här finns tips och stöd för dig som vill göra en marknadsundersökning, en affärsplan eller kalkylera en budget för din företagssatsning.

Exportmognadsguiden (på trip.se). Är ditt företag eller din destination beredd att göra affärer med utländska researrangörer? Är ni exportmogna?

Webbkollen (på trip.se). Ett test på hur bra din webbplats fungerar för utländska turister. Ger dig konkreta tips och ökar medvetenheten om vad som är viktigt för en framgångsrik webbsida. Du själv blir också säkrare som beställare när du upphandlar nya webbtjänster.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.