Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Krönika

Virkeskrönikan: Trävaror och rundved - Hur hänger de ihop egentligen?

Det går tungt för trävarorna just nu. Byggstatistiken i Europa och USA visar att aktiviteten är fortsatt låg efter krisen och många trävarumarknader är halverade.

Det betyder att exportpriserna är hårt ansträngda. Nu är det dessutom ett tag sedan vi kunde dra nytta av en lågt värderad krona – i dag är kronkursen istället en belastning.

Men viss avsättning för trävarorna finns det, trots allt. Nordafrika har varit en viktig motor för furumarknaden. Revolutionerna skapade ett rejält avbrott, men den största marknaden, Egypten, har repat sig bra.

Sverige har också marknadsandelar i Kina och andra delar av Asien, om än små. Nu har Ryssland ökat sin export till Kina, vilket innebär att de övergivit många andra marknader. Även Kanada har ökat sin andel mot just Kina.

När två så stora exportländer som Ryssland och Kanada satsar hårt på Kina minskar konkurrensen på många andra marknader – och det kan gynna Sverige, även om vi alltså har en liten marknadsandel i Kina. På så vis kan man säga att Kina är en mycket viktig motor på den globala trävarumarknaden.

Den låga byggaktiviteten i Europa och USA innebär å andra sidan att det framtida behovet blir större. År 2013-2014 kommer vändningen på trävarumarknaden, menar en del prognosmakare. Det kan bli en mycket intressant situation för de svenska sågverken.

Men just nu är det många sågverk som har svårt att tjäna pengar. På många håll avverkas nu ett mycket dyrt rotstående lager efter en period av mycket höga timmerpriser. Timmerpriserna har visserligen gått ned – och här kommer vi in på hur marknaderna egentligen hänger ihop.

Sågverken behöver fortfarande råvara och markägaren har vissa förväntningar på priset. Sänks priset för mycket är det ingen som vill avverka. Massavedspriset ligger på en skaplig nivå, men inte så högt att det kan driva på flödet av timmer till industrin. Då är det betydligt vanligare att höga timmerpriser även driver flödet till massaindustrin, trots blygsamma massavedspriser.

När rundvirkeslagren efter sommaren börjar sjunka efter en period med låg kontraktering blir många sågverk oroliga för att stå utan råvara. Då stiger timmerpriserna igen – även om sågverken egentligen inte har råd. Det kan bli en nog så intressant höst för skogsägaren trots en svag trävarumarknad. Svaret på frågan i rubriken är att marknaderna förstås hänger ihop – men inte alltid så iögonfallande.

Massavedspriserna kommer att påverkas av lagersituationen. Just nu är lagren relativt välfyllda, men om sågverken fortsätter att hålla igen kan lagerbilden snabbt förändras. Fortfarande är massamarknaden bra och många bruk tjänar pengar, så en prishöjning till hösten är trolig.

Biobränslet verkar ha stagnerat lite i pris. Vi kan se vissa justeringar uppåt men det är inga stora rörelser. Flistillgången från sågverken under hösten blir en viktig faktor – så även här drivs marknaden av trävarornas konjunktur. Men på lång sikt drivs energipriserna av mera dramatiska vändningar.

Tysklands beslut att avveckla kärnkraften till år 2022 är ett exempel på vilka krafter som nu är i rörelse. Kärnkraftskatastrofen i Japan har påskyndat beslutet och hur tyskarna ska lyckas med omställningen blir spännande att följa.

En del av den förnyelsebara energin som snabbt ska ersätta kärnkraften kommer utan tvivel från skogen. Troligen innebär omställningen även högre elpriser som kan drabba vår elintensiva skogsindustri – något som i slutänden också påverkar virkesmarknaden.

Magnus Juntikka

Virkeschef Skogssällskapet

I virkeskrönikan analyserar Magnus Juntikka fyra gånger per år den aktuella virkesmarknaden.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.