Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Allemansrätten: Skadeersättningar ska minska konflikterna

Allemansrätten bör även gälla för kommersiella aktörer. Det menar Naturvårdsverkets utredning om allemansrätten. Utredarna vill dock införa en markskadeersättning för företag som utnyttjar allemansrätten i sin verksamhet.

Under 2011 har Naturvårdsverkets speciella utredare, professor Klas Sandell vid Karlstads universitet och naturvårdsjuristen Margaretha Svenning vid länsstyrelsen i Skåne, arbetat med en utredning som synat allemansrätten. I den ges förslag på hur kommersiell verksamhet som är baserad på allemansrätten ska hanteras. Förslagen i korthet:

  • kommersiella aktörer inte ska skiljas ut från allemansrätten
  • tillsättande av regionalt baserade ombudsmän för allemansrätten
  • länsstyrelserna ska diarieföra alla klagomål som rör allemansrätten

Dessutom föreslår Sandell och Svenning att det ska satsas mer resurser på att utbilda i allemansrätt, samt att en statlig markskadeersättning bör införas. Den ska i så fall baseras på avgifter till de företag som bedriver kommersiell verksamhet på annans mark. Naturvårdsverket jobbar nu vidare med expertpanelens förslag, som ska ut på remiss.