Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Boom för stylad jakt

Allt fler säljer exklusiv jakt. Arrangemangen kombinerar många skotttillfällen för jägarna med bekvämt boende, god mat och olika kringaktiviteter. – Efterfrågan på den här typen av stylade natur- och jaktupplevelser har absolut ökat de senaste åren, säger Skogssällskapets viltförvaltare Carl Pfeiff.

Tillgång och efterfrågan brukar styra vad som produceras och till vilka priser. Carl Pfeiff lyfter fram två orsaker till varför efterfrågan på korta, exklusiva tillrättalagda jakter stadigt växer:

– Vi lever med en annan tidspress än för 20 år sedan. De flesta bor i städer och har inte möjlighet att engagera sig i normala jaktlag och ägna helger åt att göra i ordning passen och liknande uppgifter. I stället köper man upplevelser och rekreation.

Det kan också vara så att jägaren ser annorlunda ut i dag. Många som tar jägarexamen ser jakten som en fritidsaktivet bland andra – ett sätt att ta sig ut i naturen. De vill kanske avrunda en spännande dag med bastu och nästan lika spännande upplevelser i arrangörens restaurang.

Största problemet är att många kommer med för höga förväntningar om det gått bra för dem på tidigare jakter.

Även om jakten i sig inte alltid är speciellt lönsam för markägaren kan intäkterna ibland kompletteras med att erbjuda gästerna helpension. Priset för en heldag med bra klövviltsjakt brukar landa på mellan 3 000 och 10 000 kronor per person. Det som avgör priset är hur väl arrangören lyckats profilera sitt varumärke, var i landet jakten bedrivs, och inte minst tillgången på vilt och på hur mycket som fälls.

Mindre armé

– Sörmland, Östergötland, Mälardalen och Skåne är de största områdena för de här arrangemangen. Vanligast är nog kombinationsjakter på dovvilt och vildsvin.

Carl Pfeiff bedömer att iordningställda, väl förberedda jakter kan bli en exportsuccé för svensk upplevelseindustri med älgen som det stora dragplåstret. Men även att den inhemska efterfrågan lär fortsätta att stiga.

Skräddarsydda arrangemang

Den här formen av jakt kräver omfattande organisation och arrangemangen skräddarsys ibland efter kundernas önskemål; en smärre armé med hundförare, apporterande hundar, eftersökspatruller, slaktpersonal, guider, jakt- och drevledare, viltvårdare, etcetera, ser till att upplevelserna blir minnesvärda, jaktlyckan i allmänhet god och säkerheten hög. På en sjöfågeljakt i skärgården kan exempelvis 10-12 skyttar och 20-25 hundförare delta.

Carl Pfeiff har varit med om åtskilliga sådana jakter på fågel och klövvilt runt om i landet och har några råd till markägare som funderar på de luxe-spåret för sin jaktförsäljning:

– Det är en tuff servicebransch som kräver mycket arbete och stort engagemang. Största problemet är att många kommer med för höga förväntningar om det gått bra för dem på tidigare jakter. Var därför tydlig med vad som är realistiskt och försiktig med garantier. Se till att ni långsiktigt kan hålla nivån på arrangemangen som ni presenterar för kunderna.

Till vardags arbetar Skogssällskapets viltförvaltare med rådgivning för att göra markerna attraktivare ur ett jaktperspektiv. Han betonar alltid vikten av långsiktighet och brukar föreslå en förvaltningsplan på fem år – och utgår från ett helhetsperspektiv på fastighetens unika möjligheter med fokus på kostnader och markägarens mål och intentioner.

Symbios krävs

– Det krävs en symbios mellan jord- och skogsbruk och jaktförvaltning för att utveckla fastigheterna. Och det är alltid en balansgång mellan hur olika näringsgrenar värderas och vad man vill satsa på. Byggs en viltpopulation upp utan tillräckligt med viltfoder, eftersom inga marginalmarker avsatts för viltfoderproduktion, leder detta givetvis till skogsskador som försämrar lönsamheten.

Det klassiska jaktarrendet är fortfarande bäst för markägare som inte vill engagera sig utan bara tjäna en slant på jakten. De som vill utveckla och forma sin fastighet kan däremot finansiera detta delvis med lite jaktförsäljning, enligt Carl Pfeiff.

TEXT: Per Johansson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.