Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Krönika

Virkeskrönikan: Ny kris – nytt läge

Finansoron över Greklands, Italiens och Spaniens läge och den medföljande eurokrisen fortsätter att tynga marknaden. Vid förra krisen var marknadsläget helt annat än i dag.

Kronan var svag, vilket gynnade Sveriges export av färdigvara – och det gick även att exportera rundvirke när svensk skogsnäring betalade för lite. Dessutom skrek bränsleverken efter massaved, vilket satte ett prisgolv för massaveden.

Nu är det närmast tvärtom. Kronan är stark och exporten konkurrenssvag. Dessutom förfaller bränsleköparna sitta nöjda, vilket syns på virkesmarknaden – massavedspriserna är låga och man har till exempel brutit igenom 300-kronorsvallen i Mellansverige.

Det har varit dålig byggkonjunktur i USA och Europa under många år nu. Trävarulagren i Sverige växer efterhand men är ännu inte besvärande stora. Ute i Europa gapar det däremot tomt i hyllorna. Men de låga byggsiffrorna ackumulerar en hög efterfrågan. Så kommer det positiva signaler, om de krisande ekonomierna visar att de tar tag i problemen, då kan vändningen gå mycket fort.

Det har ändå hänt något på sågverkssidan. I augusti var det nattsvart –ordertelefonerna var tysta. Men till skillnad från massabruken har sågverken under hela hösten fortsatt producera för fullt. Den blöta och varma hösten har snarare inneburit brist på timmer. Sedan är frågan om de går med vinst just nu eller om de övervintrar.

Över landet är marknadsbilden för rundvirke ganska homogen. När det gäller massaveden i södra Sverige har bruken högre lager än vanligt, vilket lägger sordin på priset. I Mellansverige är det välkända prisdiket tillbaka, där man i sedvanlig ordning har landets lägsta massavedspriser. I norr sticker Norrbotten ut med höga priser – där importeras massaved från andra län och från Finland, vilket medfört att priset parkerat på en hög nivå.

Under en lång period har det varit goda priser på grantimmer i södra Sverige – och det är det fortfarande eftersom Södra och Holmen med varsin nybyggd storsåg ska säkra produktionen för några år framöver. Längre norrut har timmerpriserna sänkts något.

Asien tuffar på. Kina är världens motor. Ryssland och Kanada exporterar mycket dit, vilket ger möjligheter för våra sågverk på andra marknader.

Hur blir då våren? Räntan är trots allt låg för de flesta i Europa, så med det ackumulerade byggbehovet talar det för att vändningen nalkas. Den arabiska våren kan på lite längre sikt bli en motor. Den största svenska marknaden i Mellanöstern, Egypten, har redan vänt uppåt efter revolutionen. Även i Europa får vi hoppas på en revolution och en nystart på marknaden

Magnus Juntikka

Virkeschef Skogssällskapet

I virkeskrönikan analyserar Magnus Juntikka fyra gånger per år den aktuella virkesmarknaden.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.