Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsländer mot kol-länder i EU

Skogsländer står mot kol-länder när det gäller hållbarhetskriterier för fasta bränslen. EU:s kommande förslag i frågan har fått Sverige och flera andra ”skogsländer” att skriva ett gemensamt brev till kommissionen där de propagerar för att slippa ytterligare byråkrati. Dagens lagstiftning och kontroll räcker, menar de.

Förslaget, som kommer nu i vår, handlar om hur hållbarheten i fasta bränslen som flis och pellets ska garanteras. De länder inom EU som är mycket beroende av kol kräver detaljerade regler för hållbarheten i skogsbränsle. När dessa länder ska byta till bioenergi kommer de i stället för kol att bli beroende av importerad pellets, och då är det viktigt att bränsleförsörjningen är kontrollerad och trygg.

– I deras länder finns inte skogar så det räcker för ambitionen om förnybar energi, och det som Sverige och Finland kan exportera räcker inte på långa vägar. Vi talar om ett importbehov som är 20 gånger större än vår pelletindustri, säger Sven-Olov Ericson på näringsdepartementet.

Det är jättebra att ha den här alliansen på ministernivå, för det innebär att ingen kommer att försöka köra över våra aspekter.

Länderna på ”kolsidan” är Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Belgien. På skogsländernas sida står, förutom Sverige också Österrike, Slovakien, Slovenien, Lettland, Estland, Litauen, Finland med flera. – Det är jättebra att ha den här alliansen på ministernivå, för det innebär att ingen kommer att försöka köra över våra aspekter.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.