Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Biobränsle

Det kan vara värt att komma ihåg att skogen gör ungefär samma jobb som solpanelerna, om än med lägre verkningsgrad, men i stället på ofantliga arealer.

Diagram.

Klicka på bilden för att zooma in.

Biobränslen är klimatneutrala. Koldioxiden som frigörs vid förbränning av dem motsvaras av det som tas upp av den växande skogen. År 2010 svarade biobränsle för cirka 130 TWh av den svenska energiförsörjningen, största delen kom från skogen eller cirka 100 TWh.

Bioenergi är största energislaget i Sverige och har gått om oljan med 32 procent av den slutliga energianvändningen 2010

Biobränsle används på två sätt. Det fortfarande vanligaste är att producera värme, antingen till industriprocesser eller till centralvärme. Det andra sättet, som ännu står för bara omkring 12 TWh av biobränslets totala 130 TWh, är att producera elektricitet. Av dessa 12 TWh står skogsindustrin för 8. Skogsindustrin har varit pionjärer i den svenska utbyggnaden som en följ

Hälften trädbränsle

Biobränsleanvändningen i Sverige består i dag till stora delar av avlutar från massaindustrin, brännbart avfall, pellets och briketter, avverkningsrester (grot och stubbar), rundved och brännved, bränslen från jordbruket (halm och Salix), biogas samt biodrivmedel som etanol. Cirka hälften är trädbränsle, bland annat biprodukter från skogsindustrin i form av bark, spån och flis samt avverkningsrester, brännved och skadad rundved, vilket klassas som energived.

Förnybarhet

2009 antog EU sitt så kallade förnybarhetsdirektiv. Det innehåller bindande nationella mål för hur mycket medlemsstaterna ska öka användningen av energi från förnybara energikällor; senast 2020 måste minst 20 procent av energin i unionen vara förnybar. I Sverige är målet att 50 procent av bruttoenergianvändningen ska komma från förnybar energi, att jämföra med 47 procent i dag.

Energipolitik i Sverige

Sverige har en av Europas högsta förbrukningar av el, framför allt därför att vår industri är så elintensiv. Sverige har genomfört en mycket stor omställning och i dag har vi

  • Europas lägsta andel av fossila bränslen för elproduktion
  • Europas högsta andel elproduktion från biobränslen
  • Snart nått 50 procent förnybara källor i den totala energiförbrukningen, medan EU har mycket svårt att nå målet 20 procent till 2020.d av den kraftiga elkostnadsökningen under senare år.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.