Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Krönika

Virkeskrönikan: Stark kronkurs på gott och ont

Stark kronkurs är ofta bra – men för svensk skogsindustri blir det kämpigare. Den har ingen valutafördel på en tuff exportmarknad, där endast Nordafrika och Asien ångat på med ökande importvolymer.

Svensk skogsindustri har lyckats hålla en förhållandevis bra prisbild på både timmer och massaved efter den senaste finanskrisen. Periodvis har råvarubristen varit mer prisdrivande än lönsamheten och industrin har ibland haft riktigt fina marginaler.

Tack och lov för Nordafrika och Asien, som ökat sin importvolym varje år efter finanskrisen! Det har varit motorn för många exporterande länder, inte minst Sverige. Trots vågen av oroligheter har marknaderna i Nordafrika och Mellanöstern endast haft en liten dipp för cirka ett år sedan och sedan repade de sig snabbt.

Tittar vi på USA och Europamarknaden ser bilden helt annorlunda ut. Här är aktiviteten fortfarande väldigt låg. Både USA och Europa hade sin lägsta nivå första kvartalet 2009 och efter det har siffrorna inte förändrats särskilt mycket – det är fortfarande historiskt låga nivåer. Tanken på hur trävarumarknaden hade sett ut om inte Nordafrika och Kina ångat på är svindlande.

Den kanske mest intressanta bilden är vad som händer när det lossnar för trävarumarknaden. Ingen tror att det händer i år. Men när det händer – vilket sug det blir! Om ett år har den aktiviteten i USA och Europa pågått i fyra år och ett väldigt stort virkesbehov har ackumulerats. När det vänder och när trävaruköparna på andra marknader börjar bli nervösa kan det vända uppåt med besked.

För massaindustrin gäller inte samma scenario – här kan vi knappast förvänta oss den troliga sågverkshaussen. En svag ökning är att vänta för förbrukningen det närmaste halvåret när det gäller trävaror, papper, kartong och avsalumassa.

På den svenska marknaden för rundvirke kommer troligen råvarusituationen att påverka priset mer än den globala marknaden. Just nu är massavedslagren stora, men det kan ändras snabbt. Avverkningarna och råvaruflödena har legat på en hög nivå ganska länge. Frågan är hur länge det håller i sig.

För sågverken är det lite annorlunda – en del har stora lager, men långt ifrån alla. Lokalt har vi sett en del premier på främst grantimmer. Närmaste kvartalet kommer troligen endast att ge små justeringar av priserna för både massaved och timmer.

Biobränslemarknaden går in i en lugnare fas. När värmen kommer avtar förbrukningen avsevärt. Många värmeverk slutar att elda. Lagren är stora och inför kommande säsong har det aviserats en del prissänkningar.

Det blir intressant att se om den svenska kronan orkar stå emot ett grekiskt drama och en fortsatt eurokris. Eller blir det som vid senaste finanskrisen när kronan försvagades ganska rejält?

Magnus Juntikka

Virkeschef Skogssällskapet

I virkeskrönikan analyserar Magnus Juntikka fyra gånger per år den aktuella virkesmarknaden.