Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Göran Persson spår prisras på skogsfastigheter

Göran Persson vid Skogssällskapets jubileumsexkursion i augusti 2012.

– Det krävs politiska beslut och satsningar kring energifrågan, och det måste bli lättare att bygga i trä, sa förre statsministern Göran Persson vid Skogssällskapets jubileumsexkursion. Foto: Sverker Johansson

Skogssektorn står inför ett paradigmskifte, menade Göran Persson när han inledningstalade på Skogssällskapets jubileumsexkursion.

– Just nu är mjölken i kris. Framöver kan det bli en skogskris också, sa förre statsministern.

Göran Persson var pessimistisk om skogen. Efter att ha börjat sitt anförande med att prisa Skogssällskapets samhällsgärning – att ha initierat och lett 1900-talets stora skogsrestaureringsprojekt – pekade han på att efterfrågan på skogsprodukter går ner, och att det på sikt leder till att skogsfastigheternas pris rasar. Sedan avslöjade Göran att han numera läser dagstidningen på Ipaden, och att han tror att papperstidningen får svårt att konkurrera med den nya tekniken.

Varefter han fortsatte att räkna upp kristecknen: de högt belånade hushållen tvingas sänka sina bostadskrav snarare än att bygga nytt i trä; energieffektiviteten i biobränsleanvändningen ökar; den starka kronan pressar exporten av skogsprodukter, men den svenska skogens tillväxt är högre än någonsin. Så medan efterfrågan på trä minskar, blir utbudet större än någonsin.

Göran Persson krävde politiska beslut och satsningar kring energifrågan, att det måste bli lättare att bygga i trä, och att bolag i högre utsträckning bör få köpa skog och jordbruk för att tillföra kapital till landsbygden.

– Landsbygden har levt på mjölk och skog. Men våra bönder är högt belånade, just nu är mjölken i kris. Framöver kan det bli skogskris också.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson såg dock ingen anledning att ändra skogspolitiken. Inom flera av riksdagspartierna talas i dag öppet om en översyn av skogspolitiken, bland annat efter vårens skogsdebatt initierad av Maciej Zarembas artikelserie i DN om skogen. Flera partier vill säkra att miljömålet sätts lika högt som produktionsmålet.

– Vi såg över politiken 2008, med bred politisk enighet, sa landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Jag ser ingen anledning till omprövning så snart.