Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Krönika

Virkeskrönikan: Sommarens kalldusch

Det skrevs en hel del om euron när den var uppe i 11,70 kr. Lika självklart blir det att kommentera valutakursen när den nu är nere i drygt åtta kr. I procent är det en väldigt stor skillnad. Båda noteringarna är kanske extremer åt varsitt håll, det får vi se. Men sommarens eurodjupdykning får konsekvenser.

Före semestern kände jag av en viss optimism hos de svenska sågverken. Den känslan är bortspolad efter sommaren. Förutom kronans kraftiga förstärkning under juli, har även det allmänna marknadsläget försämrats. I augusti och september har prissänkningarna på timret duggat tätt och en del sågverksägare hävdar att det är det värsta läget på 40 år.

Brukens kamp med lönsamheten

Även massaindustrin drabbas av en stark krona. Många av de svenska bruken kämpar med lönsamheten. Sedan ett år tillbaka har massavedspriset sänkts flera gånger, senast efter semestern. I skrivande stund har vi en lägstanivå i MellanSverige på 250 kr för barrmassan. I syd ligger det på 280 kr och i norra Sverige som högst på 330 kr. En ovanligt stor nivåskillnad. Med all sannolikhet kommer priserna att jämnas ut på sikt.

Skogsägares kamp mot lågprisflis

För skogsägaren sticker dagens priser fortfarande inte ut – för tre år sedan såg det lika illa ut. Rekordpriserna på framför allt timret under hösten 2010 var ett undantag. Men det som många skogsägare inte tänker på är att av en timmerstock blir ungefär hälften plank och bräder, medan resten blir något annat.

Sågverken är alltså väldigt beroende av bra priser på biprodukterna. I dagsläget går bruken som köper flisen dåligt, pelletsindustrin som köper spånet går uruselt och värmeverken som eldar bark och flis har pressat ner priserna. Sammantaget ger det betydligt lägre inkomster för sågverken.

Just nu är det överlag ett starkt flöde av både timmer och massaved till industrin, men i vissa regioner börjar råvarutillförseln till sågverken att minska. Lagren är på sina håll väldigt stora och de ska ner till årsskiftet. Hur kommer då flödet att se ut fram över? Många sitter på stora rotstående lager. Blir hösten normal och inte alltför blöt, kommer flödet fortsätta att vara ganska bra och när vintern tar vid brukar det rulla på. Den senaste rapporten om avverkningsanmälan från Skogsstyrelsen tyder på en betydligt svagare kontraktering men effekten av den dröjer ett tag.

På den globala marknaden fortsätter Nordafrika/Mellanöstern att vara loket för de svenska furusågverken. I Kina är det lite lugnare tempo och i Sydeuropa är det riktigt dött, medan det ser lite bättre ut i Nordeuropa. Från USA kommer en del positiva signaler, kanske tar det mera fart efter valet i höst. Generellt är priserna på trävaror pressade, detsamma gäller också för massaindustrin.

Bränslemarknaden kännetecknas av ett stort lager. Det har varit en blöt sommar vilket också innebär att det inte har producerats mycket torv. Blir det en kall höst och vinter kommer en del värmeverk som eldar mycket torv kanske att se sig om efter mer virke.

Magnus Juntikka

Virkeschef Skogssällskapet

I virkeskrönikan analyserar Magnus Juntikka fyra gånger per år den aktuella virkesmarknaden.