Bandgående kombimaskin -  en klok kompromiss

Timbear. En kombinerad bandgående skotare och skördare. Foto: Skogssällskapet

Sedan en tid har Skogssällskapet använt en kombinerad skördare och skotare i några av sina uppdrag hos kunderna. Timbear, som maskinen heter, tar sig fram på blöta och känsliga marker utan att lämna alltför stora spår efter sig. Maskinen är högintressant för det ökande antalet skogsägare som vill minimera markskador vid avverkning.

Timbear är svenskutvecklad och tillverkas i jämtländska Strömsund. Hittills har 17 maskiner sålts; priset ligger på runt 3,4 miljoner kronor.

Maskinen sköts av en förare som detaljplanerar både skördning och skotning. Det är samma maskin och personal i hela processen från början till slut. När skördearbetet är klart tar det en halvtimme att förvandla maskinen till en skotare. Två lastvagnar kopplas då på, och skördarhuvudet byts till en grip.

Timbear är bandgående och förhållandevis liten och smidig. Den har ett lågt marktryck, även i fullastat skick, vilket gör att körskadorna minimeras.

– Timbear kan köras på marker med dålig bärighet, och den orsakar mindre körskador i terrängen och färre rotskador på kvarvarande stående skog. För markägaren är det en fördel att svåra objekt, som man inte klarat tidigare, kan avverkas eller gallras. Det ger möjlighet till ytterligare intäkter och bättre skötsel av skogen, menar Skogssällskapets Malin Sääf.

En av kombimaskinens begränsningar är att den inte är byggd för och passar sämre i brant, stenig och blockig terräng. I denna typ av terräng finns inga fördelar med att använda Timbear jämfört med andra maskiner.

Bra på naturvårdsobjekt

Även Jan-Olof Sundqvist, skogsförvaltare på Skogssällskapet, ser en tydlig skillnad i markpåverkan jämfört med traditionella arbetsmetoder.

– Det blir mycket mindre spår i markerna, och det gäller särskilt fuktiga och blöta marktyper. Timbear passar därför extra bra för naturvårdsobjekt, tätortsnära områden, rekreationsområden och vid små avverkningsobjekt där det är praktiskt att flytta runt med en maskin.

– Avverkningen blir något dyrare, men genom att det blir mindre körskador blir resultatet för såväl skogsägaren som skogen bättre. Skador på mark och vatten är svåra att reparera. Att i efterhand laga skadorna med grävmaskin ger ofta inte önskat resultat och är dessutom kostsamt, säger Jan-Olof Sundqvist.

Den jämtländska kombimaskinen används framför allt vid gallring. Skördaren är inte byggd för grövre slutavverkning, men skotaren klarar även kraftigare skog. Eftersom Timbear är smal kräver den inte lika breda stickvägar som de traditionella skördarna, vilket i sig ger mindre markpåverkan.

Mer i framtiden

Lennart Göransson från Horred i Västergötland är en entreprenör som använt Timbear i några uppdrag för Skogssällskapet. Han ser skotningen som den stora förbättringen jämfört med hur han jobbat tidigare.

– Det blir egentligen inga markskador under skotningen, maskinen bär upp bra och svävar liksom ovanför marken. Det beror bland annat på att den har två vagnar som fördelar vikten bättre, säger Lennart Göransson.

– Eftersom jag inte kan få riktigt samma effektiva produktion som med en traditionell skördare blir det lite dyrare med Timbear. Men å andra sidan minskar markskadorna. Det här är en bra kompromiss som kan utvecklas ännu mer. Jag är övertygad om att den här typen av maskiner kommer att behövas mer i framtiden, säger Lennart Göransson.

TEXT: Stefan Hällberg

Skogforsks testresultat

Skogforsk har testat Timbear som skotare. Man har mätt spårdjup och den kompaktering som uppstår vid körning på homogen åkermark. Även vibrationerna i ojämn terräng har uppmätts. Testet visade bland annat att:

  • Timbear, olastad, gjorde 50–60 procent mindre djupa spår än referensmaskinen Valmet 860.3 vid körning rakt fram, vid slalomkörning och vid fullt styrutslag.
  • Med last reducerades spårdjupet med 70 procent.
  • Vibrationerna vid körning i ojämn terräng var större i Timbear än i referensmaskinen men överskred aldrig gränsvärdet.
  • Timbear presterade mer än vanliga engreppsskördare och skotare. Men forskarna poängterar att föraren som körde maskinen under testerna var mycket skicklig, vilket sannolikt förbättrade resultaten.
  • Timbear passar bäst för gallring på marker med dålig bärighet.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.