Med sikte på framtiden – IT-generationen tar över i skogen

Robert Wiktorin tar hjälp av Skogssällskapets Johan Johansson och analysredskapen Heureka och Skogsstrategi. Foto: Hans Runesson

Skogsägaren Robert Wiktorin är uppvuxen på den småländska lantfastigheten Hallsnäs, som varit i familjens ägo sedan 1900-talets början. När han nu tar över efter sin mamma gör han det med hjälp av it och laptop och Skogssällskapets smarta tjänst ”Skogsstrategi”.

Han önskar att han vore lite mer typen som älskar skogsmaskiner, men hans verktyg är laptopen! Åkermark och stallbyggnader är utarrenderade sedan många år tillbaka, så med bra rådgivning kring skogen fungerar det riktigt bra att sköta fastigheten.

Redan som barn var Robert intresserad av att driva gården och har nu tankar om att bredda verksamheten och utveckla skogsskötseln.

– Att vara skogsägare är spännande! Det skapar en fantastisk möjlighet att tänka kreativt och välja olika inriktningar, inte minst nu när så många nya skogsprodukter utvecklas.

Krav fatta rätt beslut

Med många möjligheter och olika inriktningar att välja bland följer också ökade krav på att fatta rätt beslut. För att få hjälp att skapa en tydlig väg att följa för skogsskötseln valde Robert Wiktorin att anlita Skogssällskapet och göra en analys med verktyget Heureka.

– Jag stötte på Heureka redan under min utbildning, men då var det mest anpassat till riktigt stora skogsfastigheter. När jag förstod att Skogssällskapet satsar på att anpassa Heureka till ett bra analysverktyg även för mindre fastigheter kändes det helt rätt att testa det för Hallsnäs.

Robert Wiktorin

Grepp om framtiden

Skogssällskapet har skapat en speciell tjänst för skogsägare som vill få bättre grepp om framtiden för sin fastighet. ”Skogsstrategi” kallar man tjänsten, som bland annat innehåller analyser med Heureka-systemet. Men ”Skogsstrategi” är mycket mer; en mycket viktig del är till exempel en metod för att tydligt formulera den enskilde skogsägarens mål med sin fastighet.

Att vara skogsägare är spännande! Det skapar en fantastisk möjlighet att tänka kreativt och välja olika inriktningar.

Målformuleringen är utgångspunkten för hela den följande Heureka-analysen. På det här viset vänder Skogssällskapet med verktyget Skogsstrategi upp och ner på det traditionella sättet att angripa skogsskötseln på en fastighet: Utgångspunkten är nu ägarens mål med sitt skogsinnehav, och skötseln av skogen är en konsekvens av de målen.

På det viset blir analysen ett långsiktigt styrinstrument på ett helt nytt sätt. Nu ser skogsägaren tydligt vilka de långsiktiga konsekvenserna blir om han/hon gör på ett visst sätt i dag. En annan konsekvens är att detta nya sätt att analysera skötseln av skog ställer mycket högre krav på skogsförvaltaren; denne måste bland annat förstå att skog kan förvaltas på många olika sätt – och ge goda råd utifrån skogsägarens mål i varje enskilt fall.

Robert Wiktorin ville göra den skogliga driften mer rationell och anpassad efter fastigheternas förutsättningar.

– Skogsbruksplanen ger en bra bild av vilket innehåll som finns i skogen, men jag behövde också skapa en plan för hur jag bäst ska sköta skogen och fatta beslut som är mer långsiktiga och sträcker sig bortom skogsbruksplanen. Det var inte minst viktigt att få hjälp med att beräkna kassaflöden med utgångspunkt i både kortsiktiga och långsiktiga mål, säger Robert Wiktorin.

Ingrid Wiktorin har lämnat över till sonen Robert.

Rådgivare och bollplank

I samarbete med Skogssällskapets skogsförvaltare Johan Johansson gjordes en Heureka-analys under våren 2013. Skogssällskapet genomförde allt tekniskt arbete och var rådgivare och bollplank under projektet, men Robert hade själv en viktig aktiv roll för att göra analysen värdefull.

– Mina egna tankar, förhoppningar och målsättningar för min fastighet är grunden för analysen. Det är utifrån mina mål som Heureka beräknar hur skötseln bör se ut. En utgångspunkt för Heureka att ha med i beräkningarna var förstås förräntningskrav, men också att jag vill lämna zoner längs skogsvägar för viltvård.

Dessutom lyckades Heureka bjuda på några överraskningar:

– Ja, en hel del överraskningar faktiskt. Det var till exempel ett skogsområde som jag absolut trodde stod närmast i tur för gallring, med det ansåg Heureka inte alls vara prioriterat utifrån de mål och krav jag har.

– Inför framtiden står vi ju lite och stampar genom de strukturella förändringar som sker just nu i skogsindustrin. Det finns nya produktsortiment att fundera på och många vägar att gå framöver, det är spännande. Dessutom undersöker jag möjligheten att använda viss mark till vindkraft. Förhoppningen är att växa inom nya områden. Med Heureka-analysen som grund kan jag vara konsekvent och följa en röd tråd för skogsskötseln, och samtidigt tillåta mig att tänka på nya vägar för att bredda verksamheten och tänka nytt.

TEXT: Kristina Sundbaum

Utveckla din fastighet

Planera med hjälp av Heureka och Skogssällskapets tjänst Skogsstrategi.

Läs mer om Skogsstrategi under Våra tjänster. Kontakta Skogssällskapet för rådgivning och hjälp med att hitta rätt väg för att utveckla din fastighet.

Robert Wiktorin

Ålder: 29 år
Utbildning: Skog & Träteknik, Växjö
Yrke: Driver Hallsnäs Förvaltning AB
Bor: I Stockholm

Fastighet: Hallsnäs i Småland. Drygt 1 000 hektar varav större delen är skog som domineras av gran. I övrigt satsar Robert Wiktorin på bland annat ädellöv och hybridlärk. Vid sidan av skogen bedrivs även förvaltning av fastigheter för såväl fritids- som permanentboende. Gården erbjuder även jaktarrangemang på klövvilt, änder och gäss samt hyr ut kräftfiske och båtplatser på cirka 250 hektar privat vatten.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.