Blicka in i framtiden med Heureka

Johan Johansson använder tjänsten Skogsstrategi och analysredskapet Heureka i sin förvaltning av Robert Wiktorins fastighet.

Johan Johansson

Johan Johansson, Skogssällskapets skogsförvaltare av Hallsnäs gård, ser ett stort värde i att använda Skogsstrategi och Heureka för att på bästa sätt utnyttja markens potential och samtidigt nå skogsägarens mål för fastigheten.

– Analysen skapar framför allt en trygghet hos markägaren genom den kunskap som genereras i analysprocessen. Ägaren och förvaltaren får gemensamt möjlighet att kalibrera mål för verksamheten på både lång och kort sikt. Utifrån måldiskussionerna kan prioriteringar göras för förvaltningen där analysresultaten ger en värdefull inblick i framtiden, säger Johan Johansson.

Men Heureka, utvecklat av SLU och Skogforsk och finansierat av bland andra Skogssällskapet, handlar inte om att försöka hitta ett sätt att pressa ut så mycket avverkning som möjligt av skogen. Analysen är snarare ett medel för att hitta rätt väg och ambitionsnivå för att nå de individuella mål ägarna har för sitt ägande.

– Jag ser det som ett sätt för skogsägaren att utveckla sitt företag. Heureka är ett strategiskt verktyg för att stärka ägarens styrning. Det kan till exempel handla om stöd för att göra tillköp, förhandla med banker och försäkringsbolag eller att välja rätt skötsel för önskad avkastning på investerat kapital. Analysen kan dessutom vara ett mycket värdefullt underlag vid generationsskiften.

Som skogsförvaltare vid Skogssällskapet fungerar Johan Johansson som rådgivare och bollplank under måldiskussionen vid Heureka-analyser.

– För mig är det viktigt att förstå vad markägaren har för ambitioner och mål med sitt ägande. Det är den grunden jag utgår från för att driva förvaltningen och skötseln. Heureka är ett bra verktyg för att analysera vilka vägval som är bäst för respektive markägare.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.