Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Kraftigt prisfall för träfiber i USA

Kostnaden för träfiber i nordvästra USA har sjunkit kraftigt de senaste tolv månaderna.

Därmed har regionens massafabriker blivit mer konkurrenskraftiga i förhållande till bruk i landets södra delstater.

Det framgår av det amerikanska nyhetsbrevet North American Wood Fiber Review. Träkostnaderna utgör drygt hälften av produktionskostnaderna för massabruken i USA, och kostnaderna har under sju år varit betydligt högre för massabruk i västra USA än i söder.

Under andra kvartalet 2013 har dock fiberpriserna gått ner med en tredjedel jämfört med början av 2012. I södra USA har priserna varit oförändrade de senaste tre åren.