Ägarens vision styr Hörningsholm

Att lämna över en bättre och stabilare fastighet till nästa generation. Det är Carl Bondes mål med Hörningsholm i Sörmland. Foto: Staffan Mattsson

Ut med skogsskötselschabloner och gallringsmallar. In med målanpassad skogsskötsel. Det är Carl Bondes slutsats efter att Bordsjö skogar analyserats med hjälp av Heureka.

Hampus Holmström

Hampus Holmström

Carl Bonde

Carl Bonde

– Min vision är att sköta Hörningsholm så att fastigheten är i bättre skick med ett större och stabilare kassaflöde när jag lämnar över till nästa generation, än när jag tog vid.

Det sa Carl Bonde vid en exkursion om målanpassat skogsbruk för Skogssällskapets personal på Hörningsholm utanför Södertälje, en del av Bordsjö skogars innehav. Exkursionen utgick från den Heureka-analys Skogssällskapet nyligen genomfört på fastigheten.

Huvudmålet på Hörningsholm är att producera virke och skapa härlighetsvärden, som Carl Bonde själv uttrycker det. I Heureka-analysen har målet fångats in genom ett avkastningskrav som återspeglas av en viss kalkylränta och ett krav på jämnhet över tid när det gäller avverkade volymer. Vissa skogar tilldelades också skötselvillkor inför analysen; bestånd som i skogsbruksplanen klassats som NO (Naturvård orört) lämnades orörda och NS-bestånd (Naturvård skötsel) fick naturvårdsinriktade skötselprogram. Villkoren innebär att Heureka räknar med att avkastningen minskar från dessa bestånd.

Kortare omloppstider

Resultatet av Heureka-analysen är en skogsbruksstrategi som visar vilka åtgärder som bör utföras under de närmaste 5–10 åren för att skogen ska utvecklas gynnsamt i linje med Carl Bondes mål på lång sikt.

– För Bordsjö skogar innebär den nya strategin något kortare omloppstider med påföljden att antalet gallringar blir färre, sker tidigare och görs med lite större uttag. Även skogsvården påverkas, när det gäller riktlinjerna för både plantering och röjning, säger Hampus Holmström, som genomfört analysen.

Hampus Holmström menar att skogsskötselschablonernas tid nu är förbi.

– Det finns inga generella tumregler för skogsskötseln så länge det finns många skogsägare med olika mål. Varje skogsägare är som ett fingeravtryck – inte bara att skogen är unik. Även skogsägarens mål är unika, säger han.

TEXT: Malin von Essen

Heureka skapar förutsättningar

Planeringssystemet Heureka skapar nya förutsättningar att anpassa skogsbruket efter markägarens mål. Med en färsk skogsbruksplan som beskrivning av skogen kan Heureka räkna igenom väldigt många olika, alternativa skötselprogram för en lång tid framåt (normalt 100 år). Med den kunskap om konsekvenserna av olika skötselalternativ som analysen ger kan markägaren välja det som bäst möter hans eller hennes mål. Heureka har utvecklats av SLU och Skogforsk under tio år med finansiellt stöd av bland annat Skogssällskapet.

Du hittar mer information om skogsstrategi med Heureka-analys under Våra tjänster.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.