"Långsiktig, hållbar och sund avkastning"

Maria Beck-Friis Tomé

Maria Beck-Friis Tomé äger cirka 2000 hektar produktiv skogsmark i Kinda kommun. Vi frågar henne vad hon har för mål med sin skog.

Vilka är dina mål för skogen?

– En långsiktig, hållbar och sund avkastning från en välmående och produktiv skog är grunden. Dessutom är viltvården viktig för oss. Det finns en fin och stationär dovviltstam på fastigheten som vi vill hålla livskraftig och i balans med skogs- och jordbruk. Vi arbetar med att skapa sommar- och vinterfoder för viltet genom viltanpassad röjning längs skogsbilvägarna. Vi röjer även fram attraktiva trädslag i beteshöjd och satsar på viltåkrar och viltanpassad ensilageproduktion.

– Söderö ligger i kanten av Östergötlands eklandskap, och vi har därför fina naturliga NS-områden, det vill säga bestånd som i skogsbruksplanen är klassade som ”naturvård skötsel”. Det är områden vi vill fortsätta bevara och sköta. Det finns gott om brynzoner där åker och skog möts och där man på sikt kan skapa ytterligare värden för biologisk mångfald, rekreation och produktion.

– Det faktum att vi en dag ska lämna över till våra barn påverkar våra beslut. Ett exempel är åldersfördelningen, där vi med hjälp av skoglig planering delvis kan styra vilken åldersfördelning vi vill ha om cirka 20 år när barnen är vuxna.

– Ett mål för gården är att skapa attraktivt boende för hyresgäster. Det bidrar till gårdens ekonomi och till att hålla landsbygden levande. Förhoppningsvis kan vi på sikt också erbjuda arbetstillfällen, kanske inom helt nya verksamhetsområden.

Vem beslutar om målen?

– Det gör jag och min man tillsammans. Grunden är våra gemensamma visioner och de möjligheter vi ser att förädla och nyskapa utifrån gårdens förutsättningar. Det som styr är först och främst vad vi som ägare vill och tror på.

Vilka risker ser du som skogsägare?

– Förändrade virkespriser och ränteförändringar har betydelse. Storm, brand, och övriga skadeangrepp är risker som finns med i analysen. Vid övertagandet tog vi fram ett antal riskscenarier med hanteringsförslag som vi har med oss i arbetet. Jag tror det är viktigt att regelbundet utvärdera risker. De kan förändras över tiden.

TEXT: Malin von Essen

Maria Beck-Friis Tomé

Ålder: 38 år

Familj: Gift med Alejandro Tomé García (egenföretagare inom kolfiberindustrin), dottern Lucia, 4 år, sonen Enzo, 2 år samt nyfödda Nina. Intressen:
Familjen, ridning, naturen.

Skogsinnehav: Söderö gård i Kinda kommun, cirka 2 000 ha produktiv skogsmark. Familjen har ägt Söderö sedan början av 1800-talet genom familjen Adelswärd, som även lät bygga nuvarande corps de logi. År 2012 delades gården upp mellan Maria och hennes syster efter fadern, som drivit verksamheten under 40 år.

Sysselsättning: Egenföretagare; aktiv ensamägare av Söderö Gård sedan ungefär ett år. Anställda: Två heltidsanställda samt säsongsanställda vid behov.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.