Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Utökat skydd av skogsmark

Skogsmark

Ytterligare 150 000 hektar skogsmark ska skyddas fram till 2020.

I början av mars beslutade regeringen om nya etappmål inom miljömålssystemet. Det innebär bland annat att det formella skyddet av skogsmark utökas med cirka 150 000 hektar.

Det är skogar med höga naturvärden nedanför gränsen för fjällnära skog som ska få ett utökat skydd. Även det frivilliga skyddet av skog bör enligt regeringen öka med cirka 200 000 hektar till år 2020.

Skyddet av våtmarker utökas med cirka 210 000 hektar och skyddet av sjöar och vattendrag med 12 000 hektar till 2020.

TEXT: Bosse Jönsson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.