Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Sverige toppar EU:s energiliga

Pellets

Biobränslen står för 32 procent av energimixen. Foto: Istockphoto

Sverige har mest förnybar energi inom EU. Dessutom är vi bland de få länder som redan 2012 klarade målet för förnybar energi till år 2020.

Tillsammans med Bulgarien och Estland har Sverige redan nått målen för förnybar energi fram till 2020.

En skillnad är att Bulgarien har tagit på sig att ha endast 16 procent förnybar energi, och Estland 25 procent, medan Sveriges mål är 49 procent förnybart.

Att Sverige ligger i topp beror till stor del på vattenkraften, som står för 18 procent av energin i Sverige. Trots det är biobränslen den största energikällan med 32 procent i energimixen.

Eurostat visar att många länder har svårt att klara av ens små andelar förnybar energi. Storbritannien klarar till exempel bara 4 av utlovade 15 procent förnybar energi.