Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Jakt och vindkraft i fokus - men glöm inte tillväxten

Gunnar Gustafsson, skogsägare

"Nils Lundgren på Skogssällskapet i Vilhelmina förvaltar skogen, och jag litar fullständigt på honom", säger skogsägaren Gunnar Gustafsson. Foto: Jan Töve

Gunnar Gustafsson har långt gångna planer på att anlägga en av Sveriges största vindkraftparker, och han stortrivs med att jaga älg på egna marker. Sedan 1988 driver han fastighetsbolaget GHG Bostäder AB. Pengarna han tjänat på fastigheter har han investerat i nästan 11 000 hektar skog.

Gunnar Gustafsson är en passionerad jägare, och det var jakten som 2006 fick honom att köpa 1 200 ha skog i Vilhelmina. Marken förvärvade Gunnar som privatperson, och två år senare köpte han genom sitt fastighetsbolag ytterligare 7 800 hektar i Vilhelmina.

– Mitt företag går bra och genererar stora kassaflöden. 2008 valde jag mellan att placera kapitalet på börsen eller köpa skog. Och som tur var valde jag skogen, som gett mig en värdeökning på drygt 50 miljoner kronor sedan 2008. Om jag hade valt börsen hade jag nog i stället förlorat ungefär lika mycket, säger Gunnar Gustafsson.

– Skogen sköts med målet att nå största möjliga tillväxt, och jag har ännu inte slutavverkat något. Det har mest handlat om röjning och andra skogsvårdsåtgärder som jag lagt tre miljoner kronor på. Nils Lundgren på Skogssällskapet i Vilhelmina förvaltar skogen på mitt uppdrag, och jag litar fullständigt på honom. Jag har även lite skog i Söderhamn, och där får jag samma goda hjälp av Bo Rosén. Det känns tryggt att ha dem som förvaltare, konstaterar Gunnar Gustafsson.

Skogen sköts med målet att nå största möjliga tillväxt, och jag har ännu inte slutavverkat något.

2009 drog Gunnar Gustafsson igång ett vindkraftsprojekt som sedan dess vuxit kraftigt.

– Här finns oerhört fina vindresurser. Vi planerar en vindkraftpark på ett 16 x 7 kilometer stort område med 160 vindkraftverk. Den totala installerade effekten blir cirka 500 MW, vilket gör det till en av Sveriges största vindkraftparker i skogslandet.

Byggstarten är planerad till 2018–2019, och den totala investeringen blir 12–15 miljarder kronor.

– Avkastningen på skogen är försumbar jämfört med de stora arrendeintäkter jag kan få genom vindkraften. Fyra procent av intäkterna per vindkraftverk går tillbaka till markägarna, säger Gunnar Gustafsson.

Gunnars jaktäventyr har inte något direkt kommersiellt syfte. De jakter han arrangerar utgår från ett exklusivt herrgårdsliknande hus där jaktdeltagarna bor.

– Jakten är oerhört viktig för mig. Jag tar emot tre gäng som kommer till älgjakten i september, det brukar vara 14–15 personer per gång. Vi äter, umgås och har trevligt. Den här jakten sker på bolagets mark, medan den privata marken arrenderas ut till olika jaktlag, berättar Gunnar Gustafsson.

TEXT: Stefan Hällberg

GHG Bostäders innehav

  • Privat skog i Vilhelmina: 2 784 ha skog, varav 1 900 ha är produktiv mark.
  • Privat skog i Söderhamn: 200 ha.
  • Mark ägd av GHG Bostäder: 7 800 ha, varav 4 560 ha är produktiv mark.
  • GHG Bostäder äger och förvaltar 35 000 kvadratmeter i hyreshus och kommersiella fastigheter i Bollnäs, Falun och Vilhelmina. Omsättningen är 40 miljoner kronor. Gunnar Gustafsson är vd och ägare.
Nils Lundgren, Skogssällskapet

Nils Lundgren.

Skogsförvaltaren: Uppdraget är att maximera värdetillväxten

Skogsförvaltaren Nils Lundgren samarbetar med Gunnar Gustafsson i vad som är ett av Skogssällskapets största uppdrag i landet.

– Gunnars verksamhet står på flera ben, och Skogssällskapet hjälper honom med hans stora skogsinnehav i Vilhelmina, där vårt uppdrag är att försöka maximera värdetillväxten. Han är en mycket skicklig och driven affärsman som vill ha en växande och välskött skog. Stora pengar har investerats i skogsvård och skötsel av fastigheten. Ungefär 1 000 hektar har röjts de senaste åren.

– Vi fungerar som Gunnars förlängda arm och sköter skogen, så att han når sina långsiktiga mål. Vi har lokalkännedom, stort kontaktnät och förmåga att få saker och ting gjorda. Det är väldigt utvecklande att jobba med en företagare som ser stora möjligheter och steg för steg går vidare för att nå dit han vill. Gunnar har stort mod, stark vilja och är en fascinerande person.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.