Krönika

Virkeskrönikan: I stormarnas spår

Stormarna har påverkat marknaden i Götaland och i Mellannorrland. Timmerflödet har varit större än beräknat i södra Sverige, och i spåren av Ivar i norr är det lokalt ett stort överskott på talltimmer och barrmassa. Det dämpar trycket på prishöjningar i norr. Samtidigt ser vi nu prishöjningar på timmervirke i Mellansverige.

Om det inte stormat i norr hade vi gått mot en period av virkesbrist. Lagren har gått ner hela hösten. En konsekvens är att vi troligen kommer att få brist på lövmassa; vid stormarbete kommer det fram väldigt lite löv.

Men konjunkturen drar åt rätt håll. Sågverken ökar takten och avsalumassan börjar närma sig 1 000 dollar/ton. Det går med andra ord åt mycket virke i Sverige just nu.

Att euron och pundet stärkts mot kronan har gynnat de svenska sågverken. Europa är fortfarande en väldigt viktig marknad. De flesta rapporter om den europeiska trävarumarknaden är också positiva.

Om det inte stormat i norr hade vi gått mot en period av virkesbrist. Lagren har gått ner hela hösten.

Nordafrika överraskar fortfarande positivt, och där är Egypten en tung aktör. Trots landets oroligheter och dess problem att få tag på dollar såldes rekordvolymer till Egypten i december. Trenden är uppåt och det ska bli intressant att se den utvecklas det närmaste halvåret.

Marknaden för massaved är mer i balans. Det har på senare tid kommit en del premier på massaveden i södra Sverige, men det är tveksamt om det blir prishöjningar. Priset är lägst i Mellansverige – 230 kr före transportavdrag. Norsk flis och massaved trycker ner prisbilden.

Priset på biobränsle är pressat. Elen är billig, det finns gott om returträ och lagren är stora. Dessutom har vintern varit varm och våren tidig. Det får konsekvenser i norr, där priset är lägst och transporterna längst. Inom stora områden i norra Sverige håller grotmarknaden och en stor del av entreprenörerna på att förvinna. I södra Sverige är priset lite högre och det finns framför allt fler förbrukare och därigenom kortare transporter. Även pelletsindustrin har haft det väldigt tufft flera år. Exporten är obefintlig; det som tillverkas eldas upp på hemmaplan.

Ännu ser vi inget mönster i biobränsleförbrukningen i Europa. Men förr eller senare kommer politiska beslut att påverka hela biobränslemarknaden, troligen tidigast vid nästa högkonjunktur. Ett tidigt och bra exempel på ett sådant politiskt beslut är att Tyskland härom året beslutade att avveckla sin kärnkraft.

Magnus Juntikka

Virkeschef Skogssällskapet t.o.m. 2018

I virkeskrönikan analyserar Magnus Juntikka fyra gånger per år den aktuella virkesmarknaden.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.